Na posiedzeniu Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w dniu 10.07.2017r. w wyniku wezwania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2017r. Rada dokonala stosownego skorygowania błędu rachunkowego w związku z przeprowadzoną oceną i wyborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 2/2017 na działanie w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego" oraz podjęła uchwałę nr EFRROW/IV/59/17 korygującą uchwałę nr EFRROW/II/36/17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

 

DO POBRANIA:

1. Protokół z posiedzenia Rady LGD dot. dokonania korekt na wezwanie SW. - pobierz
2. Lista operacji wybranych - uchwała nr EFRROW/IV/59/17 korygująca uchwałę nr EFRROW/II/36/17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych. - pobierz