„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Rypin, dnia 17.04.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: 04.05.2018r. - 18.05.2018r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

 

Forma wsparcia: ryczałt (premia)

Kwota wsparcia równa: 50 000,00 zł

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

 

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 15 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 700.000,00 zł

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ  www.elgd.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników - pobierz

2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – pobierz

3. kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów- pobierz

4. Karta informacyjna operacji - pobierz

5. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 - Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - pobierz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - pobierz

7. Biznesplan (wersja 3z)

 - Biznesplan (.docx) – pobierz

 - Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - pobierz

 - Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

 8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 - Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

 - Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 - Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - pobierz

 - Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz

 - Załącznik nr 3_ Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - .excel) – pobierz

 - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz