Komunikat z dn. 10 września 2021 r.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz jej oddziaływaniem na terminy realizacji dostaw towarów i usług będących przedmiotem projektów objętych grantem w ramach naborów I/RPO/EFRR/2020 i II/RPO/EFRR/2020 Zarząd LGD uchwałą z dnia 10 września 2021 r. podjął decyzję o zmianie Regulaminów naboru (Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFRR), w wyniku której zmianie uległ dopuszczalny graniczny termin realizacji projektów w ramach ww. naborów z 30 września 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. Analogiczny zapis został uwzględniony w treści ogłoszenia o naborze. Aktualna wersja pełnej treści ogłoszenia oraz Regulaminu naboru opublikowane są pod odpowiednimi Ogłoszeniami.