Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 4 z dnia 11 grudnia 2021 r. wydłużono terminy składania wniosków o powierzenie grantu w ww. naborach do 20 grudnia 2021 r. do godz. 15:00

Zaktualizowane ogłoszenia o naborze opublikowane są pod następującymi linkami:

Nabór I/RPO/EFRR/2021

http://elgd.pl/elgd3/nabory/rozwijanie-dzialalnosci/aktualne-nabory/710-ogloszenie-o-naborze-i-rpo-efrr-2021-wprowadzenie-na-rynek-nowych-produktow-uslug

Nabór II/RPO/EFRR/2021

http://elgd.pl/elgd3/nabory/rozwijanie-dzialalnosci/aktualne-nabory/711-ogloszenie-o-naborze-ii-rpo-efrr-2021-wprowadzenie-na-rynek-ulepszonych-produktow-uslug