W związku z licznymi zapytaniami o limit 30% na zakup środka transportu wyjaśniamy, iż wskazanego limitu nie stosuje się do
- maszyn budowlanych (koparko-ładowarka, ładowarka kołowa, gąsiennicowa)
- maszyn stanowiących wyposażenie magazynów, portów, fabryk (wózki widłowe), przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie,
- maszyn ogrodniczych (kosiarki, traktorki ogrodnicze, miniciągniki )
o ile ww. maszyny nie podlegają rejestracji tj. nie spełniają warunków dopuszczenia do ruchu w myśl właściwych przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym