W dniach 1-2 grudnia 2016r. delegat naszego LGD - Dariusz Trojakowski uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji pt. „PODEJŚCIE LEADER W POLSCE”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Rawie Mazowieckiej.

Podczas dwudniowej konferencji podsumowano ogromny wkład Lokalnych Grup Działania w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ponadto omówiono wiele istotnych zagadnień, związanych w nowym okresem wdrażania PROW 2014-2020 zarówno w Polsce, jak i Europie oraz zwrócono uwagę na wyzwania, wynikające z deklaracji CORK II. Reportaż z konferencji dostępny na stronie TVP pod adresem: 

 

DSCN2487

DSCN2493

DSCN2529

DSCN2531