W dniu 20 maja 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisano pierwsze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.252.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 22 grudnia 2017 roku.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej nr 3”, wartość całkowita operacji: 54.840,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „ Aktywna młodzież”, wartość całkowita operacji: 54.750,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny”, wartość całkowita operacji: 54.400,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Miasta Rypin, tytuł grantu: „Klub miłośników robotyki przy Szkole Podstawowej nr 1”, wartość całkowita operacji: 54.840,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000 zł.
  • Grantobiorca: Gmina Skrwilno, tytuł grantu: „Klub młodzieżowy w Skrwilnie”, wartość całkowita operacji: 52.622,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 49.921,00 zł.