Szanowni Państwo, w szczególności osoby/podmioty zainteresowane aplikowaniem w aktualnie ogłaszanych przez LGD naborach wniosków:
- nabór nr 3/2019 (rewitalizacja);
- nabór nr V/RPO/EFS/2019 (granty na utworzenie świetlic środowiskowych)
- nabór nr VI/RPO/EFS/2019 (granty na utworzenie klubów młodzieżowych i inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)
- nabór nr VII/RPO/EFS/2019 (granty na aktywizację społeczno-zawodową)
- nabór nr 1/2020 (rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną)

informujemy, iż zgodnie z uchwałą Zarządu LGD podjętą w dniu 13.12.2019 r., w dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) biuro LGD będzie nieczynne. Niemniej żeby zapewnić wszystkim zainteresowanym podmiotom możliwość skorzystania z usług doradczych w trakcie trwania ww. naborów informujemy, że w dniu 21 grudnia 2019 r. (sobota) biuro LGD będzie czynne w godzinach 7:00-15:00 za dzień wolny w Wigilię.