Na przełomie maja i czerwca 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisano kolejnych 18 umów o powierzenie grantu.

 

Łączna kwota dofinansowania, która trafi z LGD do grantobiorców w ciągu najbliższego roku to ponad 850 tyś. zł.

W wyniku przeprowadzonych naborów LGD podpisała umowy z następującymi grantobiorcami:

 

- w ramach typu 1C - KLUBY MŁODZIEŻOWE:

1. Powiat Rypiński - Tytuł projektu: „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” - Wartość dofinansowania: 49 908,25 zł.

2. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Utworzenie klubu młodzieżowego” - Wartość dofinansowania: 39 254,95 zł.

3. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie” - Wartość dofinansowania: 45 496,76 zł.

4. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Sosnowie” - Wartość dofinansowania: 47 823,33 zł.

5. CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – Tytuł projektu: „KLUB MŁODZIEŻOWY - W STRONĘ PRZYGODY” - Wartość dofinansowania: 49 680,00 zł.

6. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy "Szansa" w Starorypinie Rządowym” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

7. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie” - Wartość dofinansowania: 49 593,42 zł.

8. Gmina Wąpielsk - Tytuł projektu: „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

9. Gmina Wąpielsk - Tytuł projektu: „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

10. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy "Rodzynki w Radzynku” - Wartość dofinansowania: 49 973,80 zł.

11. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy ,,Artystyczne dusze z Trąbina” - Wartość dofinansowania: 49 932,95 zł.

12. Gmina Skrwilno - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy Skrwilno – Skudzawy” - grant: 50 000,00 zł.

 

- w ramach typy 2C - INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI:

1. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Aktywne życie seniora” - Wartość dofinansowania: 47 450,00 zł.

2. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin” - Wartość dofinansowania: 28 830,00 zł.

3. Gmina Skrwilno - Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna osób z terenu Gminy Skrwilno” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

4. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Rogowo” - Wartość dofinansowania: 48 925,85 zł.

5. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „GMINA BRZUZE - AKTYWNIE” - Wartość dofinansowania: 43 481,50 zł.

6. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Teodoryk” - Tytuł projektu: „Wsparcie terapeutyczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem i szukających wsparcia i rozwoju” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.