Jeśli spełniasz warunki udziału w programie, zgłoś się do nas w celu uzyskania rekomendacji uprawniającej do złożenia wniosku i ubiegania się o stypendium.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O REKOMENDACJĘ