Informujemy, iż w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin odbędzie się posiedzenie Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ", dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu LGD nr 1/2024 w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
Jednocześnie informujemy, iż począwszy od dnia 10.05.2024 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).