Zapraszamy na kolejny cykl spotkań aktywizacyjnych dla przedstawicieli grup defaworyzowanych z uwagi na utrudniony dostęp do rynku pracy.

Spotkania