Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 5 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz z zapewnieniem usługi cateringowej, dla pracowników biura LGD oraz organów LGD (Rada).

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215386

 

Oferty można składać do 13 listopada br. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 listopada 2019 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY