Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przygotowaniu na terenie mobilnego stoiska punktu informacyjnego LGD atrakcji/animacji dla dzieci i młodzieży (6 lokalizacji na terenie powiatu rypińskiego)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234768

Oferty można składać do 4 marca 2020r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

9 marca 2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY