Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 3 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z trzech gmin należących do obszaru LGD – Gmina Skrwilno, Gmina miasta Rypin, Gmina Rogowo.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239043 

 

7 kwietnia 2020 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY