Rypin, 06.05.2020 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

NIP: 8921434967

REGON: 340165717

KRS: 0000254737

……………………………….

(Zamawiający)

 

 

 

 

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 15 maja 2020 r. oferty na:

 

OPRACOWANIE, WYDRUK I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ULOTEK I BROSZUR

Lp

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Broszura 

2500 szt.   

- format A4, składana do A5,

- dwustronny zadruk (CMYK 4/4)

- papier kreda mat min. 130g,

- opracowanie projektu graficznego na podstawie uwag i sugestii Zamawiającego, wydruk po akceptacji projektu przez Zamawiającego i dostawa do siedziby Zamawiającego

- treść merytoryczna broszury i logotypy (unijne + logo LGD) zostaną przesłane wybranemu Wykonawcy drogą elektroniczną

2.

Ulotka

2500 szt.

- format DL,

- dwustronny zadruk (CMYK 4/4)

- papier kreda połysk min. 170g,

- opracowanie projektu graficznego na podstawie uwag i sugestii Zamawiającego, wydruk po akceptacji projektu przez Zamawiającego i dostawa do siedziby Zamawiającego

- treść merytoryczna ulotki i logotypy (unijne + logo LGD) zostaną przesłane wybranemu Wykonawcy drogą elektroniczną

Termin realizacji: do 19 czerwca 2020 r.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- cena brutto (suma za wykonanie broszur i ulotek) – 100%

Forma płatności:
‒ przelew bankowy po realizacji zamówienia, termin zapłaty nie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku

  

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w terminie do 15 maja 2020 r.

 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

3. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi wykonawca.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Warunki wyboru wykonawcy usługi:

  • na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę
  • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn.
  • W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert o tej samej najkorzystniejszej cenie, o wyborze oferenta zadecyduje data wpływu oferty.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego ws. niniejszego zapytania: Dariusz Trojakowski – Specjalista ds. wdrażania LSR, tel. 505 759 320, 572 352 797, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz oferty cenowej
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.