Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przygotowaniu na terenie mobilnego stoiska punktu informacyjnego LGD atrakcji/animacji dla dzieci i młodzieży (6 lokalizacji na terenie powiatu rypińskiego)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

Oferty można składać do 27 kwietnia 2022 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

04 maja 2022 r. - ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY