„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 28.09.2016r. oferty na:


Przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników biura w zakresie – Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju" – 8 godzin szkoleniowych

POBIERZ:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty cenowej

Wyłonienie wykonawcy