Rypin, 18.10.2017 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 25.10.2017r. oferty na:
Przeprowadzenie szkolenia dla 10 członków Rady LGD – w zakresie Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania – 5 godzin, forma szkoleniowo-warsztatowa, wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych

Rypin, 18.10.2017 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 25.10.2017r. oferty na:
Przeprowadzenie szkolenia dla dwóch pracowników biura w zakresie – Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju” – 5 godzin wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych

Rypin, 04.10.2017 r.


„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
Ul. Tadeusza Kościuszki 10
87-500 Rypin


zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących
OPRACOWANIA, WYDRUKU I DOSTAWY KALENDARZY ŚCIENNYCH

Rypin, 14.09.2017 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
Ul. Tadeusza Kościuszki 10
87-500 Rypin

Rozeznanie rynku – nagrody w konkursie

Rypin, 06.09.2017 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

ROZEZNANIE RYNKU

 Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa transportowa

Rypin, 02.08.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

 

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

OPRACOWANIA I WYDRUKU ULOTEK 

Rypin, 02.08.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

 

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

OPRACOWANIA I WYDRUKU BROSZUR

 

Rypin, 09.06.2017 r.

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 19.06.2017r. oferty na:

 

Wystąpienie dwóch prelegentów podczas Konferencji informującej o wdrażaniu LSR w dniu 30.06.2017r. w zakresie tematycznym obejmującym: innowacje w projektach (fotovoltaika, eco/innowacje, innowacje w działaniach marketingowych/usługowych, ochrona środowiska i/lub zmiany klimatu, w kontekście planowanych naborów PROW i EFRR. Po wystąpieniu każdego z prelegentów trwającym ok. 30 minut, pozostaje on do dyspozycji uczestników do końca konferencji w celu możliwości indywidualnych dyskusji, pytań, niejasności w związku z wystąpieniem. Przewidywany czas trwania konferencji 4h.

Opis przedmiotu zamówienia: Animacja podczas imprez towarzyszących organizowanych przez inne podmioty

- czas trwania animacji 3 godziny,
- animacja obejmuje koszty animatorów, modułów artystycznych i dojazdu.

Przez moduły artystyczne należy rozumieć co najmniej:

Rypin, 20.04.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

ROZEZNANIE RYNKU

 Opis przedmiotu zamówienia: Namiot Wystawienniczy