Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

W środę 29 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach naszego konkursu plastycznego. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy, a laureatom - GRATULUJEMY!

 

 

KLIKNIJ FOTO  ->  ZOBACZ GALERIĘ

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny 

Uwaga - liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Terminy spotkań warsztatowych:

Gmina Wąpielsk – 10.11.2017r. i 24.11.2017r.  - Pracownia ceramiczna Melerart, Wapielsk - godzina 9:00 - 15:00

Gmina Skrwilno – 13.11.2017r. i 28.11.2017r.  - Budynek gimnazjum, sala numer 2 ul. Bieżuńska 16,  Skrwilno - godzina 9:00 - 15:00

Gmina Rogowo – 14.11.2017r. i 27.11.2017r. - Swietlica wiejska  Sosnowo - godzina 9:00 - 15:00

Gmina Rypin – 17.11.2017r. i 04.12.2017r. - Sala konferencyjna UG Rypin - godzina 9:00 - 15:00

Miasto Rypin – 20.11.2017r. i 07.12.2017r. - Sala Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin - godzina 9:00 - 15:00

Gmina Brzuze – 21.11.2017r. i 11.12.2017r. - GOK Brzuze - godzina 9:00 - 15:00

 

Do pobrania:

- KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Rekrutacja: Priorytetowo traktowane będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Potwierdzenie spełnienia niniejszego kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lub oświadczenia uczestnika. O miejscu na liście decydować będzie kolejność zgłoszeń. W razie braku chętnych z grupy docelowej będzie rekrutacja z grupy osób defaworyzowanych.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

17 października 2017 roku komisja dokonała wyboru i tym samym rozstrzygnięcia Konkursu plastycznego „Z funduszami unijnymi za pan brat". Na konkurs wpłynęło łącznie 121 prac.

Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace - nagrodami będzie sprzęt elektroniczny i publikacja nagrodzonych prac w specjalnie wydanym kalendarzu na rok 2018.
Komisja postanowiła przyznać również po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Zapraszamy do zapoznanie sie z październikowym rozkładem jazdy kawiarenki.

W dniu 22.09.2017 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się już II edycja Warsztatów Współpracy Trójsektorowej mających na celu przedstawienie dotychczasowego poziomu realizacji działań oraz zaprezentowanie możliwości dalszego wsparcia realizacji projektów z funduszy europejskich dostępnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

18.09.2017r. w Toruniu, Przedstawiciele 6 partnerskich LGD (LGD „Dolina Drwęcy”, "LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ", "LGD Pojezierze Brodnickie”, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD „Podgrodzie Toruńskie”) podpisali umowę na realizację projektu pn. „PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa”- organizacja żywych spotkań z historią.

Projekt zakłada organizację 38 spotkań, po 1 w każdej z gmin wchodzących w skład partnerskich LGD. W okresie od maja do października 2018r. na obszarach LGD Partnerów projektu odbędą się spotkania podczas których odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentować będą wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości.

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności regionu oraz walorów turystycznych obszaru  działania Partnerów projektu wśród jego mieszkańców i turystów, aktywizacja społeczności przyczyniająca się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej poprzez organizację spotkań o charakterze historyczno-kulturowym, pokazów tematycznych.                 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju Lokalnych Grup Działania – Partnerów Projektu.

 

 

W minioną sobotę 16.09.2017 roku nasze LGD uczestniczyło w już VII Pikniku LEADER, który w tym roku odbył się Przydworzu w powiecie wąbrzeskim. Tradycyjnie w Pikniku udział wzięły Lokalne Grupy Działania  oraz reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Miło jest nam poinformować, iż zdobyliśmy DWA drugie miejsca w konkursie na najlepsze stoisko promocyjne LGD „Promocja jakiej nie było” oraz konkurencjach sportowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego stoiska oraz zmaganiach w konkurencjach sprawnościowych, a w szczególności:

- Pani Mariannie Przybylskiej za decoupage oraz wspaniałe słomiane kwiatowe dekoracje, które wszystkim odwiedzającym nasze stoisko zapierały dech w piesiach,

- Pani Karolinie Meler za porcelanowe i drewniane cuda, przy których nie brakowało widowni przez cały czas trwania pikniku,

- (niezrównanej drużynie) niezrównanemu zespołowi sportowemu „LGD Region Północ TEAM” czyli (przedstawicielom z Gminy Skrwilno i Wąpielsk), który jak zawsze pokazał że na Północy Ziemi Dobrzyńskiej są same „silne chłopaki” dla których żadna konkurencja nie jest straszna.

 Zapraszamy do zwiedzania fotogalerii.

 

KLIKNIJ FOTO  ->  ZOBACZ GALERIĘ

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.