W minioną sobotę odbył się drugi Piknik z LGD, czyli impreza promująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem w Rogowie wspólnie z Państwem poprzez dobra zabawę zgłębialiśmy tajniki funduszy europejskich, dostępnych za pośrednictwem LGD. Nawet zachmurzone niebo i deszcz nie były w stanie ugasić naszego zapału... Zapraszamy zatem do obejrzenia minifotogalerii z eventu ?.

 

KLIKNIJ FOTO  ->  ZOBACZ GALERIĘ

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

Poniżej kilka zdjęć z minionej windsurfingowej niedzieli w Urszulewie gdzie gościł nasz mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny ?. 

KLIKNIJ FOTO  ->  ZOBACZ GALERIĘ

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

Rypin, dnia 07.08.2017r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017

Zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu Rady "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 4/2017, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 16.08.2017 roku (środa) o godz. 14:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności
3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2017 w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
6. Ocena zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków oraz oceny zgodności z LSR - Podjęcie stosownych uchwał
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR
8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2017 w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia

Uwaga:
Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 07.08.2017 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione są w biurze "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Dąbkowska Magdalena
-//-
Przewodnicząca Rady LGD

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, stanu wdrażania LSR- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.

Kontakt do biura LGD: 505 759 320, 572 352 797
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kolejne wizyty w ramach naszego mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego. W minionych dniach gościliśmy w miejscowościach należących do obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju. Poniżej zamieszczamy mini fotogalerię obrazującą zakres naszych działań wymierzonych w osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat funduszy unijnych oferowanych w mamach LGD. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za czynny udział w konkursie wiedzy o LSR i LGD.

Merytorycznie i kolorowo -> takie właśnie przesłanie towarzyszy naszemu punktowi i grupie animatorów ze Stowarzyszenia WĘDKA z Torunia. Drodzy Rodzice – Zapraszamy do nas całymi rodzinami. Razem udowadniamy fakt, że fundusze europejskie są dla każdego ?.