Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia LSR nr 1.1.1: Tworzenie nowych przedsiębiorstw finansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowana aktualizacja wynika z dodania i doprecyzowania kryteriów oraz sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 10.04.2019 r. do godziny 15:00.

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne  

POBIERZ: Karta uwag

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 10.04.2019r. godziny 15:00.

 

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

 

W minioną środę (13.02.2019r.) w naszej Lokalnej Grupie Działania odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i efektów jakie płyną z możliwości korzystania przez mieszkańców/przedsiębiorców/JST/NGO z różnego rodzaju działań i form wsparcia oferowanych w ramach LSR.

W trakcie warsztatu zaprezentowano wyniki i podsumowania dotychczasowej realizacji stanu LSR oraz funkcjonowania biura i LGD. Uczestnicy dzielili się swoimi opiniami na temat realizacji  i korzystania z przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych oraz dyskutowali między innymi w kwestiach związanych z sytuacja gospodarczą (zwłaszcza problemami zatrudnieniowymi) na terenie gmin i miasta leżących na obszarze funkcjonowania LGD. Osoby uczestniczące w warsztacie zgodnie podkreślały konieczność podjęcia próby aktualizacji zapisów i wskaźników LSR, lokalnych kryteriów wyboru czy zakresów interwencji, z uwagi na fakt, iż obecna sytuacja na obszarze objętym wdrażaniem LSR w wielu aspektach jest już diametralnie inna od sytuacji, która panowała w okresie tworzenia strategii.

 

 

 

 

Zarząd i biuro LGD dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatu za czynny udział w dyskusji i odpowiedzi na szereg pytań wynikających z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz wspólne wypracowanie rekomendacji celem jeszcze lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w kolejnych latach.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

Rypin, 19 lutego 2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

            Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Biura LGD przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin o godz. 14.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

  1. I/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: b) świetlice środowiskowe – wpłynął 1 wniosek;
  2. II/RPO/EFS/2018 –  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne  z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – wpłynęło 5 wniosków;
  3. III/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: e) aktywizacja społeczno – zawodowa – nie wpłynął żaden wniosek;
  4. IV/RPO/EFS/2018 – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej – wpłynął 1 wniosek.

w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

w zakresie tematycznym Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z PROCEDURĄ NABORU, OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH „STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS)

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 26.02.2018r. godziny 15:00.


POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym członków organów LGD – Zarządu LGD, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli sąsiednich LGD, a także Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach naszej LSR i osoby zainteresowane wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

 

Warsztat refleksyjny odbędzie się 13 lutego 2019r. w godz. 10:00 – 15:00 w sali konferencyjnej w Rypinie,  przy ul. Tadeusza Kościuszki 10

 

Chęć uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem: 505 759 320, 572 352 797 lub na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 12.02.2019 r.

 

Do pobrania:

 - Scenariusz

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na naszą LGD-ową konferencję, podczas której wspólnie mogliśmy podzielić się dotychczas zrealizowanymi projektami za pośrednictwem funduszy pochodzących z budżetu zaplanowanego w LSR. Również i podczas tegorocznego spotkania dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje przedstawione przez naszych dotychczasowych beneficjentów (JST, NGO, „świeżo upieczonych” przedsiębiorców) i zaproszonych prelegentów, którzy poruszyli temat bardzo ważnych kwestii związanych między innymi z ochroną środowiska, zmianami klimatu i różnymi modelami wdrażania innowacji w projektach możliwych do realizacji na obszarze naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Swój projekt zaprezentował Pan Łukasz Michalski, który za sprawą otrzymanej premii z LGD na podejmowanie działalności gospodarczej otworzył własną firmę i świadczy takie usługi jak między innymi realizacja filmów promocyjnych dla instytucji i firm.

Spot stworzony przez firmę Pana Łukasza można zobaczyć pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=LDkxny7J4Sw - Bydgoszcz jest spoko!

 

 

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcie 3.2.1: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich z RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 7).

Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji. W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 10.12.2018 r. do godziny 15:00.

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne        

POBIERZ: Karta uwag