Szanowni Państwo

z uwagi na złożoność i obszerność dokumentacji jaka wpłynęła w wyniku przeprowadzonych naborów wniosków I/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług oraz II/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów/usług, ograniczone możliwości kadrowe w zakresie weryfikacji, konieczność skorzystania z ekspertów zewnętrznych jak również utrudnione i nieprzewidywalne warunki związane z sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, iż 60-dniowy termin na dokonanie oceny i wyboru projektów w ramach niniejszych naborów zostaje wydłużony o 30 dni kalendarzowych.
Tym samym termin dokonania wyboru projektów do dofinansowania wyznacza się do dnia 19 listopada br.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Spotkania dotyczyć będą Funduszu wsparcia inwestycyjnego COVID-19:

 

Można aplikować w ramach schematu 1:
wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

Lub w ramach Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Głównym kryterium jest spadek dochodu (nie przychodu) w dwóch zamkniętych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu z tymi samymi miesiącami w 2019 roku(czyli: lipiec+ sierpień 2020 w porównaniu do lipiec + sierpień 2019 lub sierpień + wrzesień 2020 do sierpień + wrzesień 2019) . Minimalny spadek jaki daje możliwość złożenia wniosku to 25%.

 

Poniżej harmonogram spotkań online z przedsiębiorcami w konkretnych powiatach:

13 października godz. 10 – powiat świecki

15 października godz. 10 – powiat żniński

15 października godz. 12 – powiat rypiński

16 października godz. 10 – powiat nakielski

19 października godz. 10 – powiat wąbrzeski

19 października godz. 12 – powiat mogileński

20 października godz. 10 – powiat radziejowski

 

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pomocą: https://events.technopark.org.pl/

Link do spotkania będzie wysyłany po zarejestrowaniu

 

Szczegóły na stronie:

https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/

 

 

  
 
!!! WYNIKI !!!
 
W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1
 
I Aleksandra Foksińska, praca nr 5, Radziki Duże
II Hubert Kacper Jaranowski, praca nr 2, Starorypin Prywatny
III Marcel Wiśniewski, praca nr 4, Kowalki
 
W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4
 
I Anna Pusa, praca nr 16, Sosnowo
II Wiktoria Paczkowska, praca nr 15, Rypin
III Karolina Błaszkiewicz, praca nr 3, Starorypin Rządowy
 
W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6
 
I Nadia Lemańska, praca nr 17, Czumsk Duży
II Roksana Skrobuszewska, praca nr 16, Sosnowo
III Konrad Rybka, praca nr 9, Rypałki Prywatne
 
W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8
 
I Hanna Brokos, praca nr 5, Kowalki
II Oliwia Lewandowska, praca nr 7, Iwany
III Julia Skrobuszewska, praca nr 4, Sosnowo
 
Gratulujemy!
 
 
Pod linkiem prezentujemy zwycięskie prace.
Uczestnikom marzy się studio tańca, stadnina koni, mini zoo, lodowisko......a to wszystko oczywiście z funduszy unijnych😉

Tak jak wspominaliśmy, dodatkową nagrodą będzie publikacja prac w specjalnie wydanym kalendarzu na rok 2021 - zlecenie do drukarni już wysłane💪💪

link do prac:

https://drive.google.com/drive/folders/1MzmY4O1cDoJo4SS_ljDJ33e5k6WGszk1?usp=sharing

 

 

 

Rypin, 19.09.2020 r.

 

 

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński

 

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

 

 

DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

Jeśli spełniasz warunki udziału w programie, zgłoś się do nas w celu uzyskania rekomendacji uprawniającej do złożenia wniosku i ubiegania się o stypendium.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O REKOMENDACJĘ