Poniżej zamieszczamy link zawierający zbiór pytań i odpowiedzi opublikowanych przez ARiMR i dotyczących m.in. operacji mających na celu utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej - PYTANIA I ODPOWIEDZI-

Informujemy, iż nabór wniosków na założenie działalności gospodarczej planujemy w I kwartale br. Zachęcamy do konsultowania wniosków o przyznanie pomocy w biurze LGD. Pracownicy Biura świadczą bezpłatne doradztwo od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

PRZYPOMINAMY Wnioskodawcom, iż na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć do wniosku ostateczną decyzję środowiskową.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.

Rypin, 01.02.2017 r.

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 08.02.2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie, z proponowanym porządkiem obrad:

23.01.2017

Rypin, 09.01.2017 r.

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.01.2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rypinie, z proponowanym porządkiem obrad:

Zyczenia

iconW dniach 1-2 grudnia 2016r. delegat naszego LGD - Dariusz Trojakowski uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji pt. „PODEJŚCIE LEADER W POLSCE”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Rawie Mazowieckiej.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

24 listopada wzięliśmy udział w obchodach jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Piękny jubileusz, piękna idea - życzymy dalszych sukcesów w podtrzymywaniu i promowaniu tradycji dobrzyńskiej!

Link do fotogalerii: