W dniu 22 września 2021 roku w Rypinie o godzinie 08:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w  celu  aktualizacji  list  projektów  wybranych   w ramach   naborów X/RPO/EFS/2021 (Działania  wspierające  rozwiązania  w  zakresie  organizowania  społeczności  lokalnej  i  animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i  animacji  społecznej–typ 2c)  oraz XII/RPO/EFS/2021 (Działania  na  rzecz  osób  zagrożonych ubóstwem  lub  wykluczeniem społecznym,  w  zakresie  wdrożenia  rozwiązań  z  obszaru  aktywnej integracji   o   charakterze  środowiskowym  takich  jak: kluby  młodzieżowe   (w   tym   z   programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) –typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym –typ 1f)) w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumentacja z posiedzenia Rady w dniu 22 września 2021 r. do pobrania poniżej:

- Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 22 września 2021 r.

- Protokół Komisji Skrutacyjnej

- Uchwała w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych w ramach konkursu nr X/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c))

- Uchwała w sprawie aktualizacji listy projektów wybranych w ramach konkursu nr XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))