W dniach 14-17 czerwca 2010 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował wizytę studyjną do Czech. Brał w niej udział przedstawiciel naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ oraz przedstawiciele innych lokalnych grup działania, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, radni Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zajmujący się wdrażaniem PROW.

Czytaj więcej...

W ramach realizacji projektu „Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój partnerstwa trójsektorowego gmin dobrzyńskich” został przeprowadzony w dniach 24-26.09.2010 r. wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania  „Partnerstwo Drawy” w województwie zachodniopomorskim. Celem wyjazdu było zapoznanie grupy 16 uczestników z organizacją i funkcjonowaniem Partnerstwa oraz zapoznanie się z wybranymi projektami i dobrymi praktykami  zrealizowanymi na tym terenie. Wyjazd studyjny zapewnił uczestnikom integrację i możliwość nabycia osobistych doświadczeń w trakcie formalnych i nieformalnych spotkań, dodatkowo stanowiąc naturalny element rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...