Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających teren LGD do udziału w naszym konkursie. Celem konkursu jest:

- przedstawienie idei Geocachingu,

- aktywizacja lokalnej społeczności,

- promocja walorów turystycznych obszaru LGD

- pobudzenie ruchu turystycznego Można otrzymać specjalną odznakę, którą zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach:

- brązowy Geocacher Dobrzyniacy from North - srebrny Geocacher Dobrzyniacy from North - złoty Geocacher Dobrzyniacy

do pobrania:

regulamin

Załącznik nr 1 Spis skrzynek

Formularz nr 1 Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Formularz nr 2 Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

 

ZAPROSZENIE

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zapraszam wszystkie firmy/osoby zainteresowane promocją swojej działalności lub świadczeniem usług turystom ze środowiska geocascherów podczas I Mega Zlotu Geocachingu, który odbędzie się w dniach 24–26 maja 2013 r. w Górznie, do umieszczenia swoich danych w bazie firm/usługodawców prowadzoną przez nasze stowarzyszenie. Baza ta będzie dostępna dla wszystkich uczestników zlotu.

Czytaj więcej...