Relacja z Festynu Integracyjnego 

Inauguracja realizacji Projektu pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Wąpielsk”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbyła się podczas Imprezy Plenerowej w niedzielę – 20 września 2009 r. na placu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długie. 

Uroczystego powitania uczestników Festynu Integracyjny przygotowanego dla mieszkańców Gminy Wąpielsk dokonał Wójt Gminy Pan Henryk Kowalski. Wystąpił również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Pan Jan Kielik. Po słowach promujących Projekt i zaproszeniu do wspólnej zabawy rozpoczęto gry i konkursy dla dzieci. 

Chętnych do zabaw nie brakowało, dzieci m.in. pokonywały slalomy z piłkami, ścigały się w workach, zbijały kręgle, rzucały do kosza, grały w łucznika i lotki. Wydzielony plac do zabaw również cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Podczas konkursów oraz na placu zabaw dzieci były pilnowane przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Długiem. 

 

Uwiecznione gry i konkursy dla dzieci:

1 9 3

4 5 6

 Rywalizacja podczas konkursów była również wśród dorosłych. Mężczyźni i kobiety zmagali się w zajęciach dotąd raczej nie wykonywanych.

 10 8 9

Konkurencje, w których mierzyli się mężczyźni to czynności wykonywane w codziennym życiu przez ich małżonki. Śmiałków nie zabrakło do pierwszej konkurencji – ubijania piany z 5 jaj. Z werwą przystąpili do rozbijania, rozdzielania i bicia jaj za pomocą widelca. Efektem finalnym miała być sztywna piana. Tylko jeden mężczyzna dokonał sprawdzenia swojego działa nad własną głową i tym samym został zwycięzcą. 

Kolejny konkurs dla mężczyzn polegał na przyszywaniu guzików. Tylko trzy sztuki, ale nie wszystkim udało się wykonać to zadanie. Okazało się, że nawleczenie igły to nie lada wyzwanie dla panów. 

Oczywiście nie zapomniano w konkurencjach o „opiekunkach domowego ogniska”. Panie wbijały na czas 5 sztuk gwoździ w drewniany klocek. Technika i sposób były dowolne, dlatego pomysłowość uczestniczek była godna podziwu. Panie próbowały wbijać po kilka sztuk od razu, ale efekt był odwrotny, a gwoździe spadały przedłużając tym samym czas realizacji zadania. W kolejnej rywalizacji Panie musiały wykazać się dużą precyzją i dokładnością, gdyż każda uczestniczka miała do pokonania tor (slalom z przeszkodami) obciążoną taczką klocami drewnianymi. 

Co banalne dla kobiet okazało się wyzwaniem dla mężczyzn! Po takich konkurencjach Panowie z pewnością bardziej zaangażują się w pracach domowych, nawet jeśli powodem rzekomo będzie trening przed kolejnymi tego typu konkursami. I oby tylko pianę dobrze ubili!

 

 Seminarium otwierające Projekt pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Wąpielsk” 

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk, 19 października 2009 r. odbyło się Seminarium poświęcone tematyce wykorzystywania lokalnych zasobów do uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu, podejmowania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Prelegentami Seminarium byli: Prezes „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” – Pan Kazimierz Grążawski oraz Przewodniczący Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” – Pan Paweł Kubicz. Uczestniczki Seminarium mogły, między innymi, dowiedzieć się o pożytkach płynących z kreowania regionalnych marek oraz zapoznać się z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi produkcji regionalnych produktów. 
Podczas spotkania przedstawiony został również harmonogram szkoleń oraz warsztatów wchodzących w skład Projektu. W listopadzie na szkoleniach Panie będą mogły zapoznać się z zagadnieniami turystyki wiejskiej oraz regionalnej kuchni, które są wstępem do dalszych spotkań warsztatowych.  
Projekt pn. „Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Wąpielsk” realizowany jest przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” we współpracy z Gminą Wąpielsk, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja