Informujemy, iż nazwa Przedsięwzięcia 1.1.1 brzmi: Tworzenie nowych przedsiębiorstw, natomiast w treści Lokalnej Strategii Rozwoju widnieje nazwa: Tworzenie nowych miejsc pracy. Obie nazwy należy traktować jako tożsame. Zostaną one ujednolicone przy najbliższej zmianie treści w LSR.

W wyniku planowanego niebawem naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia.

Informujemy, iż nabór wniosków na założenie działalności gospodarczej planujemy w I kwartale br. Zachęcamy do konsultowania wniosków o przyznanie pomocy w biurze LGD. Pracownicy Biura świadczą bezpłatne doradztwo od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

PRZYPOMINAMY Wnioskodawcom, iż na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć do wniosku ostateczną decyzję środowiskową.

Wnioskodawca – jeszcze przed złożeniem wniosku w LGD – powinien złożyć pisemne zapytanie w urzędzie gminy, na terenie której zamierza realizować operację, czy planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji środowiskowej.

Wnioskodawca nie powinien sam decydować o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla danej inwestycji.

Co to jest decyzja środowiskowa?

Kto wydaje decyzję środowiskową? 

IMG 20170208 130825W dniach 08 lutego i 20 lutego odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie tworzenia przedsiębiorstw przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej...