Informujemy, iż nazwa Przedsięwzięcia 1.1.1 brzmi: Tworzenie nowych przedsiębiorstw, natomiast w treści Lokalnej Strategii Rozwoju widnieje nazwa: Tworzenie nowych miejsc pracy. Obie nazwy należy traktować jako tożsame. Zostaną one ujednolicone przy najbliższej zmianie treści w LSR.

W wyniku planowanego niebawem naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia.