Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania współpracuje z innymi grupami typu LEADER zarówno z terenu Polski, jak i Europy. Szczególnie bliska współpraca istnieje ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz LGD "Dolina Drwęcy". Bliskość współpracy wynika z faktu, iż wszystkie trzy LGD położone są na terenie historyczno-geograficznej krainy - Ziemia Dobrzyńska. W efekcie, celem współpracy jest spójne działanie na rzecz rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, a w szczególności poprzez efektywne wykorzystanie jej zasobów i poprawie jakości życia mieszkańców na tym terenie.

Nasze LGD współpracuje również z innymi LGD na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez udział w zjazdach wojewódzkich oraz konferencjach organizowanych przez Partnerstwa, gdzie wymieniane są informacje i doświadczenia przydatne dla działalności LGD. 

Nawiązaliśmy także bardzo owocną współpracę z LGD "Partnertswo Drawy" z województwa zachodniopomorskiego, LGD "Podbabiogórze" z województwa małopolskiego, LGD "Stettiner Haff" z Niemiec oraz LGD "West Cork" z Irlandii. Poniżej zamieszczamy umowy o współpracy, wieńczące nasze wspólne działania i stanowiące podstawę dla realizacji wspólnych projektów w przyszłości.