Rypin, 27.02.2017 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

wykonania i dostawy Roll-up

Czytaj więcej...

Rypin, 16.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 23.02.2017r. oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych dla 2 pracowników biura wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych - w szczególności ocena formalna wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych

Czytaj więcej...

Rypin, 30.01.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

usługi cateringowej wraz z transportem

podczas szkolenia w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach podejmowania działalności gospodarczej 

Czytaj więcej...

Rypin, 25.01.2017r.


„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

dostawy gabloty informacyjnej

Czytaj więcej...

Rypin, 28.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 04.01.2017r. oferty na:
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje, iż w toku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę pendrive z ologowaniem, do realizacji wybrana została firma Laserbiurowy.pl Mariusz Kowalski z Justynowa przedstawiając najbardziej atrakcyjną ofertę, mieszczącą się w limicie środków dostępnych na realizację tego zadania.

Lp. Oferent Wartość brutto
1 Agencja Reklamowa Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziński, Gdańsk 359,78
2 Partner Premium Salata, Sp. jawna, Płock 738,00
3 Laserbiurowy.pl Mariusz Kowalski, Justynów 321,03

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje, iż w toku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego, do realizacji wybrana została firma Neo-System Marcin Krajewski z Brodnicy przedstawiając najbardziej atrakcyjną ofertę, mieszczącą się w limicie środków dostępnych na realizację tego zadania.

Lp. Oferent Wartość brutto
1 Gabidruk Bogdan Waśniowski, Garlica Murowana 5166,00
2 Spółka Handlowo-Usługowa "ECU" Sp. z o.o., Zamość 2699,97
3 Neo-System Marcin Krajewski, Brodnica 1867,14