Zapraszamy do zapoznania z analizami dotyczącymi:

  • stanu środowiska i zasobów naturalnych obszaru LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, diagnoza stanu obecnego oraz możliwości rozwoju turystyki na bazie zasobów naturalnych
  • możliwości rozwoju sektora NGO na terenie LGD
  • "miękkich" zasobów kulturowych i historycznych

opracowanych na zlecenie "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w ramach działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

POBIERZ:

Analiza możliwości rozwoju sektora NGO - LGD Dobrzyniacy Północ.pdf

Analiza stanu środowiska oraz zasobów naturalnych obszaru LGD.pdf

Analiza - miękkie zasoby.pdf