Dokonano uzupełnienia Protokołu Komisji Skrutacyjnej o brakującą jedną stronę dotyczącą szczegółowego zestawienia przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru operacji nr D/02/2018. Brak w/w strony wynikł z problemu technicznego urządzenia skanującego.

DO POBRANIA:

1. Protokół Komisji skrutacyjnej - pobierz