W dniu 21.10.2023 r. dla uczestników Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowitem zaplanowana jest wycieczka do Torunia. W programie:

1. Warsztaty wypieku piernika ozdobnego oraz partackie opowieści 

2. Teatr Baj Pomorski - spektakl "Jaś i Małgosia 2.0"

3. Planetarium - wystawa interaktywna - baza Mars#17

4. Planetarium - seans filmowy "Oto kosmos"

5. posiłek w MacDonaldzie

Formularz zgody na wyjazd dziecka znajduje się do pobrania pod niniejszym artykułem

ZGODA NA WYJAZD - 21.10.2023 r. TORUŃ

Uwaga! 

Poniżej znajduje się formularz zgody na udział w zajęciach wyjazdowych w ramach CAL w Brzuzem - prosimy rodziców wszystkich uczestników o wypełnienie i podpisanie formularza i przekazanie go dziecku celem dostarczenia do animatora CAL w Brzuzem (Pani Agnieszki Krauzy). Zajęcia wyjazdowe będą realizowane w ramach warsztatów malarskich i fotograficznych - uczestnicy będą tworzyć w plenerze, stąd zaplanowano wyjazdy do różnych miejsc na terenie powiatu rypińskiego.

Formualrz zgody na udział w zajęciach wyjazdowych

 

W związku z realizacją projektu pt. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na rzecz aktywizacji i tworzenia poczucia przynależności wśród społeczności lokalnej poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej i akademii młodego lidera informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację do Centrów Aktywności Lokalnej: w Skrwilnie, Rogowie, Brzuzem oraz Ostrowitem a także do Akademii Młodego Lidera w Gminie Rypin.

 

Plak 2

poziom kolor EFS

 

Logo LGD GDRP

Maj w Centrach Aktywności Lokalnej i w Akademii Młodego Lidera w Gminie Rypin


W maju udało nam się rozpocząć działalność w ramach Centrów Aktywności Lokalnej: w Skrwilnie, Rogowie i Ostrowitem oraz w ramach Akademii Młodego Lidera w Gminie Rypin. Oto co się działo....:

Umowa na realizację projektu LGD pn. „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszaru LSR „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na rzecz aktywizacji i tworzenia poczucia przynależności wśród społeczności lokalnej poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej i akademii młodego lidera” – PODPISANA!😊  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że niebawem zaczniemy realizację projektu, w ramach którego zostaną utworzone 4 Centra Aktywności Lokalnej: w Skrwilnie, Rogowie, Brzuzem i Ostrowitem oraz powstanie Akademia Młodego Lidera w Gminie Rypin.
Zaplanowano warsztaty medialno-filmowe, teatralne i taneczne, fotograficzne, rzeźbiarskie, malarskie, gry terenowe, pokazy kina plenerowego oraz wyjazdy do instytucji kultury.
W ramach wydarzeń kulturalno-edukacyjnych odbędą się spotkania ze znanymi aktorami.


Szczegóły dotyczące szczegółowego zakresu wsparcia, terminów i kryteriów rekrutacji już niebawem.


Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r.
Kwota dofinansowania - 419 375 zł

wspólny