„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rypin, dnia 31.12.2021r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW


„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022


Termin składania wniosków: 28.01.2022 r. - 11.02.2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
Rypin, ul. Koszarowa 3/5A , 87-500 Rypin
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00


Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz zalecane jest załączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.


Forma wsparcia: ryczałt (premia)
Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł


Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.


Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.


Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.


Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 16 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 531 592,97 EURO

(2 126 371,88 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”: www.elgd.pl


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:


• „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” www.elgd.pl

• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu

• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.


Załączniki do ogłoszenia:

1. cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji –
3. kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
4. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
5. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
6. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
7. biznesplan
7.1 biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
7.2 informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
8. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy
8.1 załącznik nr 1 do umowy
8.2 załącznik nr 2 do umowy
8.3 załącznik nr 3 do umowy
8.4 załącznik nr 4 do umowy
8.5 załącznik nr 5 do umowy
8.6 załącznik nr 6 do umowy
9. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
9.1 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji.
10. Wzór formularza wniosku o płatność
10.1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
10.2 Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
10.3 Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
11. regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

12. RODO – klauzule

13. Formularz oferty cenowej – przykładowy wzór

 

 

 

 

Rypin, dnia 24.06.2019r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020