Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące funkcjonowania „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Plan komunikacji

Załącznik


Plan szkoleń 2016

Plan szkoleń zatwierdzony uchwałą nr. 4 Zarządu w dniu 24.10.2016r.


Uzgodnienie - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Załącznik


Uzgodnienie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Załącznik


Umowa ramowa

W dniu 19 maja 2016 r. Prezes Zarządu Dariusz Kolczyński i Wiceprezes Zarządu Andrzej Jankowski podpisali umowę nr 00017-6933-UM0240017/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Aneks nr. 1 zawarty w dniu 08.09.2016 r.

Aneks nr. 2 zawarty w dniu 17.01.2017 r.

Umowa ramowa

 

Załączniki do umowy ramowej z dnia 19 maja 2016 r:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Lista Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Lista członków stowarzyszenia


Regulamin Rady LGD

Regulamin Rady LGD luty 2017 r.

Regulamin Rady LGD listopad 2016 r.

Regulamin Rady LGD grudzień 2015 r.


Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Harmonogram grudzień 2016

Harmonogram


Lokalna Strategia Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” dziękuje mieszkańcom gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk oraz Miasta Rypin za wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Państwa uwagi oraz wypełnione ankiety przyczyniły się do stworzenia rzetelnego opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, uwzględniającej problemy i potrzeby społeczności zamieszkującej obszar naszej LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

Statut "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zatwierdzony Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania Członków w dniu 28.04.2017r.

Statut "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zatwierdzony Uchwałą nr 6 Walnego Zebrania Członków w dniu 12.12.2016 r.

Statut "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zatwierdzony Uchwałą nr 6 Walnego Zebrania Członków w dniu 6.06.2016r.

Statut "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zatwierdzony Uchwałą nr 16 Walnego Zebrania Członków w dniu 10.03.2016r.

Lokalna Strategia Rozwoju aktualizacja 24.10.2016

Lokalna Strategia Rozwoju aktualizacja 15.07.2016

Lokalna Strategia Rozwoju aktualizacja 06.06.2016

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 30.06.2017

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2017 r.

Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji w 2016 r.

 

 


DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy.

Poniżej znajdują się formularze członkowskie do pobrania, które po wypełnieniu należy dostarczyć lub przesłać na adres:

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

 

Formularz członkowski dla osoby fizycznej:

Deklaracja członkowska dla osoby fizycznej

Oświadczenie o zameldowaniu

 

Formularz członkowski dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

Deklaracja członkowska dla sektora gospodarczego

 

Formularz członkowski dla osoby prawnej:

Deklaracja członkowska osoby prawnej