DO POBRANIA

- Deklaracja uczestnictwa

- Regulamin konkursu

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rypin, dnia 01.04.2022 roku

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 1/2022 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", zwołuję posiedzenie Rady w dniu 8 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin.

Informujemy, iż w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A w Rypinie odbędzie się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory nr: I/RPO/EFRR/2021 i II/RPO/EFRR/2021

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym członków organów LGD – Zarządu LGD, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli sąsiednich LGD, a także Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach naszej LSR i osoby zainteresowane wdrażaniem LSR przez Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Warsztat refleksyjny odbędzie się 25 lutego 2022 r. w godz. 9:00 – 14:00 w sali konferencyjnej w Rypinie,  przy ul. Lipnowskiej 4.

 

Chęć uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem: 505 759 320, 572 352 797 lub na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 23.02.2022 r.

 

Do pobrania:

 - Scenariusz

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Szanowni Państwo,
z uwagi na absencję chorobową pracowników biura w ostatnim czasie, trwającymi czynnościami kontrolnymi projektu nr RPKP.11.01.00-04-0004/19, pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” oraz czynnościami kontrolnymi w zakresie prawidłowości realizacji zobowiązań par. 5 ust. 1 pkt 10, pkt 11, par 5 ust. 2 Umowy ramowej przez Urząd Marszałkowski a także z uwagi na złożoność dokumentacji która wpłynęła w odpowiedzi na ww. nabory, termin na dokonanie oceny i wyboru projektów przedłuża się o 21 dni.


Ostateczny termin dokonania wyboru projektów do dofinansowania wyznacza się na dzień 11 marca 2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy iż na dzień 31 stycznia 2022 r. na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr XIII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))

Informujemy iż na dzień 27 stycznia 2022 r. na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr XIV/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c).

W dniu 29 grudnia 2021 r. w Biurze "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" w Rypinie o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem na podstawie wniosku złożonego przez Grantobiorcę.

Do pobrania: Protokół z posiedzenia Rady w dniu 29.12.2021 wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej

Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2022 r. Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” będzie nieczynne.


Zgodnie z uchwałą nr 5 z dnia 11 grudnia 2021 r. Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, dzień 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w sobotę.