DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

W dniu 22 września 2021 roku w Rypinie o godzinie 08:00 odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w  celu  aktualizacji  list  projektów  wybranych   w ramach   naborów X/RPO/EFS/2021 (Działania  wspierające  rozwiązania  w  zakresie  organizowania  społeczności  lokalnej  i  animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i  animacji  społecznej–typ 2c)  oraz XII/RPO/EFS/2021 (Działania  na  rzecz  osób  zagrożonych ubóstwem  lub  wykluczeniem społecznym,  w  zakresie  wdrożenia  rozwiązań  z  obszaru  aktywnej integracji   o   charakterze  środowiskowym  takich  jak: kluby  młodzieżowe   (w   tym   z   programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) –typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym –typ 1f)) w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań informaycjno - konsultacyjnych z elementami animacji - tym razem w ramach części warsztatowej tworzone będą abstrakcyjne (mniej lub bardziej ;-) ) wzory na przedmiotach użytkowych (kubek, filiżanka, zegar, itp.) za pomocą tuszy alkoholowych! Stąd nietypowa prośba - chętni do udziału w spotkaniach muszą zabrać ze sobą....suszarki do włosów ;-) Przez część warsztatową przeprowadzi Państwa Pani Karolina Meler z pracowni ceramicznej Melerart z Wąpielska. Zapraszamy do zapisów!

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Informujemy, iż w związku z otrzymaną w dniu 17 września 2021 r. zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na przesunięcie niewykorzystanych środków z naboru XI/RPO/EFS/2021 (typ 1e) w kwocie 190 378,91 zł na zwiększenie alokacji w ramach zakończonych naborów X/RPO/EFS/2021 (typ 2c) oraz XII/RPO/EFS/2021 (typy: 1c) i 1f)) Przewodnicząca Rady LGD zwołała posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w dniu 22 września 2021 r. o godz. 08.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5A, 87-500 Rypin w celu aktualizacji listy projektów wybranych w ramach naborów X/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c) oraz XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f))

Rypin, 17.09.2021 r.

 

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
 8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020 – podjęcie uchwał.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

-/ /-

Dariusz Kolczyński

                                                                                              

🔊🔊🔊

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW NASZEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO - Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI ZA PAN BRAT

 

po odbiór nagród i upominków od jutra tj. 31 sierpnia w godzinach pracy biura tj. od 7.00 do 15.00.

Lokalizacja biura - ul. Koszarowa 3/5A, Rypin

 

 

Mamy to!!!
 
Komisja konkursowa w składzie:
 
Marzena Zdrojewska – Przewodnicząca Komisji
Mateusz Krajewski – Członek Komisji
Joanna Derkowska – Członek Komisji
wyłoniła zwycięskie prace.!!!
 
Serdecznie gratulujemy.
 
W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1
Larysa Tomaszewska, Rypin
Maria Brokos, Kowalki
Klaudia Więczkowska, Rypin
 
W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4
Amelia Śmiechewicz. Sadłowo
Marta Suszyńska, Radziki Duże
Laura Tarentowicz, Rypin
 
W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6
Nadia Lemańska, Czumsk Duży
Hubert Zaborowski, Brzeszczki Małe
Maria Żółtowska, Radziki Małe
 
W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8
Konrad Rybka, Rypałki Prywatne
Wiktor Tomaszewski, Rypin
Hanna Brokos, Kowalki
 
Prace już powędrowały do drukarni, w której powstanie kalendarz na 2022 rok. Z pewnością będzie niezwykły i niepowtarzalny👌
O terminie odbioru nagród poinformujemy niebawem, muszą do nas dotrzeć również kalendarze.🚛🚛
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki za zaangażowanie i wzięcie udziału.
 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów na drugi tegoroczny wspólny wyjazd studyjny w szczególności: liderów społeczności lokalnych, a także wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych oraz tych, którzy poszukują dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, partnerstw społecznych oraz innowacyjności w zakresie rozwoju i marketingu przedsięwzięć lokalnych   😊

 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny!

 

Niestety liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym prosimy o szybkie zgłaszanie chęci udziału w wyjeździe.

Jesteśmy dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Przypominamy, że nasze biuro mieści się teraz przy ul. Koszarowej 3/5A w Rypinie


Czekamy na Państwa!

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”