Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 17.10.2019r. godziny 15:00.

 

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2: "Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw" z RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 7).

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 03.10.2019r. do godziny 15:00.

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne  

POBIERZ: Karta uwag

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją kryteriów oceny i wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej.

Proponowana aktualizacja wynika z dostosowania dokumentu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 30.09.2019 r. do godziny 14:00.

  

POBIERZ: kryteria konsultacyjne

POBIERZ: karta uwag

 

Gminny Ośrodek Kultur w Jeżewie Już po raz drugi w ramach projektu JO KOCIEWIE JE W JEŻEWIE
Organizuje:


II REGIONALNY KONKURS RĘKODZIELNICZY:
w kilku kategoriach takich np. jak:
- dziewiarstwo – technikami na bazie włóczki, kordonka, sznurka itp.
- formy przestrzenne – rzeźbienie w drewnie, gipsie, glinie, a także w korzeniach i w porożu itp.
- formy inne – np. wiklina papierowa, tekstylia, elementy naturalne itp.


Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć zestaw 2 prac z tej samej kategorii. Tematyka prac konkursowych, powinna w miarę możliwości nawiązywać do folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki regionu Kociewie. Regulamin: https://jezewo.eu/news/content/6528


II REGIONALNY KONKURS KULINARNY
Na kociewską potrawę regionalną, z wykorzystaniem regionalnych produktów - w tym roku na daniem konkursowym będzie brukwianka - czyli zupa z brukwi. Konkurs odbędzie się w trakcie Regionalnego Festiwalu Rękodzieła i Folkloru.

 

Czym jest RKG?


To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Partnerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.


Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
Do kiedy trwa konkurs?


Wnioski w konkursie przyjmowane są do 7.10.2019 do godz. 12:00 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronach: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs i http://www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse Tam też znajdują się dokumenty konkursowe: zasady konkursu, wzór wniosku, kryteria oceny formalnej i kryteria oceny merytorycznej.
W jakiej wysokości są przyznawane granty?


Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.


Kto może ubiegać się o dotacje?

Rypin, 17.09.2019 r.

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”


Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. (piątek) o godz. 14.30 w Sali konferencyjnej w Rypinie, ul. Tadeusza Kościuszki 10, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Wybór Zarządu na nową kadencję – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję – podjęcie uchwały.
7. Wybór Rady Stowarzyszenia – podjęcie uchwały.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dariusz Kolczyński
Prezes Zarządu

 

 

DO POBRANIA

- Deklaracja uczestnictwa

- Regulamin konkursu

- Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

Rypin, dnia 06.09.2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD - DOTYCZY NABORU WNIOSKÓW NR 2/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z przeprowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach konkursu o numerze 2/2019, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 13.09.2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w biurze LGD ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Wybór dwóch sekretarzy, stanowiących komisję skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD w odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2019 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 6. Ocena zgodności operacji z LSR – podjęcie stosownych uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena zgodności oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2019 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Uwaga:

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 06.09.2019 r. członkowie Rady LGD mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione są w biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w godzinach pracy biura tj. 7:00-15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

.

 

 

Mrowińska Magdalena

-//-

                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                             

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu dzisiejszym Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „LGD w obiektywie - piękno ziemi dobrzyńskiej”

Poniżej prezentujemy listę osób nagrodzonych w poszczególnych kategoriach oraz zwycięskie prace:

 

I - KRAJOBRAZ

- Pawlak Hanna

- Rumiński Marcin

- Pawlak Dariusz

 

 

 

 

 II – ZABYTKI

- Pankowski Piotr

- Kantorski Dariusz

- Stachurski Radosław

 

 

 

III – ZWIERZĘTA

- Filipska Barbara

- Boryszkowski Dariusz

- Przybylski Michał

 

 

IV – ROŚLINY

- Rumińska Beata

- Płusa Fortunata

- Śmietankowska Barbara

 

 

Gratulujemy autorom zwycięskich zdjęć 😊

Teraz, już tylko pora na wręczenie nagród 😊