Rypin, 19.09.2020 r.

 

 

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński

 

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

 

 

DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

Jeśli spełniasz warunki udziału w programie, zgłoś się do nas w celu uzyskania rekomendacji uprawniającej do złożenia wniosku i ubiegania się o stypendium.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK O REKOMENDACJĘ

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w naszym konkursie.
Wpłynęły niestety tylko 23 prace, ale rozumiemy...wakacje, wyjazdy 😎
Dlatego tym bardziej docenimy osoby, które wzięły udział w naszym konkursie i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody główne bądź wyróżnienia i nagrody pocieszenia.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Albrecht, Mateusz Krajewski i Sławomir Kryszczuk wyłoniła zwycięzców:

W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1

Aleksandra Foksińska,Radziki Duże, praca nr 4
Oliwia Wiśniewska, Kowalki, praca nr 1
Pola Łukowska, Kowalki, praca nr 2

W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4

Amelia Śmiechewicz, Sadłowo, praca nr 3
Natalia Gorczycka, Długie, praca nr 1
Izabela Rogozińska, Godziszewy, praca nr 5

W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6

Hanna Brokos, Kowalki, praca nr 2
Rafał Piasecki, Rypin, praca nr 3
Natalia Sugalska, Kowalki, praca nr 1

W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8

Bartosz Gorczycki, Długie, praca nr 4
Karina Martyna Czachowska,Borowo, praca nr 3
Mikołaj Piotrowski, praca nr 2

Gratulujemy!

O terminie wręczenia nagród poinformujemy niebawem.

 

Galeria  => Kliknij tu

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

Na przełomie maja i czerwca 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ podpisano kolejnych 18 umów o powierzenie grantu.

 

Łączna kwota dofinansowania, która trafi z LGD do grantobiorców w ciągu najbliższego roku to ponad 850 tyś. zł.

W wyniku przeprowadzonych naborów LGD podpisała umowy z następującymi grantobiorcami:

 

- w ramach typu 1C - KLUBY MŁODZIEŻOWE:

1. Powiat Rypiński - Tytuł projektu: „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” - Wartość dofinansowania: 49 908,25 zł.

2. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Utworzenie klubu młodzieżowego” - Wartość dofinansowania: 39 254,95 zł.

3. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie” - Wartość dofinansowania: 45 496,76 zł.

4. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Sosnowie” - Wartość dofinansowania: 47 823,33 zł.

5. CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – Tytuł projektu: „KLUB MŁODZIEŻOWY - W STRONĘ PRZYGODY” - Wartość dofinansowania: 49 680,00 zł.

6. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy "Szansa" w Starorypinie Rządowym” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

7. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Artystyczny Klub Młodzieżowy w Borzyminie” - Wartość dofinansowania: 49 593,42 zł.

8. Gmina Wąpielsk - Tytuł projektu: „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

9. Gmina Wąpielsk - Tytuł projektu: „Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

10. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy "Rodzynki w Radzynku” - Wartość dofinansowania: 49 973,80 zł.

11. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy ,,Artystyczne dusze z Trąbina” - Wartość dofinansowania: 49 932,95 zł.

12. Gmina Skrwilno - Tytuł projektu: „Klub młodzieżowy Skrwilno – Skudzawy” - grant: 50 000,00 zł.

 

- w ramach typy 2C - INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI:

1. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Aktywne życie seniora” - Wartość dofinansowania: 47 450,00 zł.

2. Gmina Rypin - Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna na terenie Gminy Rypin” - Wartość dofinansowania: 28 830,00 zł.

3. Gmina Skrwilno - Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna osób z terenu Gminy Skrwilno” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

4. Gmina Rogowo - Tytuł projektu: „Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Rogowo” - Wartość dofinansowania: 48 925,85 zł.

5. Gmina Brzuze - Tytuł projektu: „GMINA BRZUZE - AKTYWNIE” - Wartość dofinansowania: 43 481,50 zł.

6. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Teodoryk” - Tytuł projektu: „Wsparcie terapeutyczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem i szukających wsparcia i rozwoju” - Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł.

 

 

 

DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”