Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięć (dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata  2014-2020):

Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego

 

Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji.
W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 10.12.2019 r. do godz. 15:00

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne  

POBIERZ: Karta uwag

Za nami wręczenie nagród i dyplomów w ramach kolejnego konkursu plastycznego „Z funduszami unijnymi za pan brat”. Emocji i uśmiechów na buziach zarówno nagrodzonych jak nagradzających nie brakowało.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do odwiedzania naszej strony www oraz udziału w kolejnych konkursach.

Wspólnie promujemy naszą Lokalną Strategię Rozwoju i Fundusze Europejskie

GRATULACJE DLA LAUREATÓW I WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW! 😊

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA <- Kliknij link

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

 Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

Kalendarze na 2020 rok już dotarły do naszego biura, dlatego zapraszamy laureatów po odbiór nagród w poniedziałek 18 listopada na godzinę 14.30- (dawny Dom Kultury sala II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 10.

 

 

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczetnikom szkoleń zasad formalnych i merytorycznych przyznania pomocy i realizacji projektów/operacji w ramach naborów wniosków organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zgodnie z harmonogramem naborów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów przyznania pomocy w danym zakresie tematycznym, sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu zobowiązań wnioskodawcy wynikających z zawartej umowy, jak również procesu rozliczania projektu/operacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

Warunki, zasady i sposób ubiegania się o granty w ramach typów projektów:
- 1b) świetlice środowiskowe,

- 1c) kluby młodzieżowe,

- 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

- 1e ) aktywizacja społeczno zawodowa,


- 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe,

- 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

- 2c) inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej),

 

- 3. działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczo ścispołecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (ekonomia społeczna) w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym


- ogólne warunki i zasady ubiegania się o grant, z szczególnym uwzglę dnieniem podstaw prawnych udzielania wsparcia i realizacji projektu omawianego typu, kryteriów zgodności z LSR, RPO W K-P na lata 2014 2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru projektów;

- grupa docelowa projektu objętego grantem wraz ze sposobem weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu;

- obowiązkowe w skaźniki produktu i rezul tatu oraz wskaźniki własne wnioskodawcy wraz ze wskazaniem i omówieniem sposobu i czasu ich pomiaru;
- konstruowa nie budżetu projektu (zagadnienia kwalifikowalności wydatków, katalog stawek maksymalnych);

- wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej (w formie warsztatowej);

- dobre praktyki przykłady możliwych do zrealizowania działań w ramach każdego z typu projektów; 

- najczęściej popełniane błędy w procedurze aplikowania o grant w ramach danego typu;

- omówienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

 

 


Na nasz konkurs wpłynęło łącznie 110 prac. Komisja konkursowa po dłuuuugiej weryfikacji wyłoniła laureatów.

W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1
Imię i nazwisko Miejscowość 
I Julia Furmańska, Radziki Małe 5 (praca nr 2)
II Aleksandra Foksińska, Radziki Duże 3 (praca nr 14)
III Marta Suszyńska, Radziki Duże 3 (praca nr 22)

W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4

I Natalia Topolewska, Czumsk Mały 3 (praca nr 29)
II Zuzanna Wiśniewska, Radziki Duże 3 (praca nr 11)
III Aleksandra Brzezińska, Rumunki Likieckie 3 (praca nr 17)

W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6
I Maria Żółtowska, Radziki Duże (praca nr 3)
II Hanna Brokos, Kowalki 3 (praca nr 26)
III Zuzanna Maszkiewicz, Bielawki (praca nr 12)

W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8
I Kamila Siudowska, Rumunki - Łapinóż (praca nr 1)
II Adam Malanowski, Mościska (praca nr 14)
III Wiktoria Stolarska, Rak (praca nr 19)

Zwycięskie prace dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/…/1lPjgH399tY0Z9qLAgwFHanmatUiGe86R

O terminie wręczenia nagród poinformujemy niebawem.

Gratulujemy :) !

 

 

 

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach Przedsięwzięć (dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata  2014-2020):

Przedsięwzięcie 2.1.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego

 

Proponowana aktualizacja wynika z doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji.
W załączeniu projekt lokalnych kryteriów wyboru z uwzględnieniem proponowanych zmian.

 

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 24.10.2019 r. do godz. 15:00

 

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne  

POBIERZ: Karta uwag

dofinansowane z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020)

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W załączeniu projekt LSR z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo w oznaczonym terminie zachęcamy do konsultacji bezpośrednio w Biurze LGD, tj. do dnia 17.10.2019r. godziny 15:00.

 

POBIERZ: Lokalna Strategia Rozwoju

POBIERZ:  Karta uwag