LGD ANKIETUJE!

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zaprasza wszystkie podmioty, które brały udział w działaniach związanych z wdrażaniem LSR tj. w naborach wniosków, wydarzeniach o charakterze promocyjno-informacyjnym, punktach konsultacyjnych, szkoleniach itp. do wzięcia udziału w badaniu oceny jakości i trafności środków przekazu w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych i doradczych.

Zależy nam, aby przekazywane przez nas informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania docierały do jak największego grona potencjalnych wnioskodawców oraz aby były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego obszaru.

Wypełnione przez Państwa ankiety będą dla nas doskonałą wskazówką i podpowiedzią co jeszcze możemy usprawnić aby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały jeszcze bardziej Państwa potrzebom.

Informujemy, iż ankiety dotyczące ww. badania są anonimowe i dostępne w wersji papierowej w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.elgd.pl

Zapraszamy udziału w badaniu.

ANKIETY LGD:

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VwTzYoWLcdKgJeh-Mi6QLXYJKgvGxn3b5DZ_Ru1cgv2DUQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji

 

Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03OqKeyD8U-mp3Pq1FdR8U0T3wECV4nL_ae-PCdn5xVhOZQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura LGD

 

 

W dniu 16 listopada 2020 roku w Rypinie odbyło się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w związku z oceną i wyborem wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach konkursów numer:

1. I/RPO/EFRR/2020 w ramach zakresu tematycznego: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług
2. II/RPO/EFRR/2020 w ramach zakresu tematycznego: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów/usług

w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/rekrutacja-ogloszenia-o-naborze/


Numer naboru: 5


dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. osoby 50+
2. kobiety
3. osoby z niepełnosprawnościami
4. osoby długotrwale bezrobotne
5. osoby o niskich kwalifikacjach


dla kogo (obszar): powiat rypiński (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu
rypińskiego)

kiedy: 02.11.2020-19.11.2020
liczba miejsc: 5


UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj.

1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
2. pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego
3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki
4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia

UWAGA: w ramach kryteriów oceny formalnej weryfikowane jest czy kandydat złożył formularz w odpowiedzi na właściwy nabór (tj. przeznaczony dla danej grupy docelowej oraz dla danego obszaru) – aby zapewnić zgodność w tym zakresie należy dopilnować, by użyć linku do generatora dostępnego bezpośrednio pod ogłoszeniem o wybranym przez kandydata naborze.

 

Plikii do pobrania:

- Prezentacja Webinarium

 

 

Drodzy uczestnicy konkursu plastycznego „Z funduszami unijnymi za pan brat” - II edycja!

Jeszcze raz dziękujemy Wam serdecznie za udział w konkursie i w końcu zapraszamy po odbiór nagród 😊

Zapraszamy zarówno zwycięzców jak i wszystkich pozostałych uczestników – dla każdego przygotowaliśmy drobne upominki, żeby docenić Wasze zaangażowanie i podziękować Wam za trochę ciepła i koloru w tym trudnym dla wszystkich czasie.

W związku z tym, że nie możemy się spotkać wszyscy razem i zrobić sobie pamiątkowego, wspólnego zdjęcia, tak jak to było do tej pory , mamy do Was gorącą prośbę - będzie nam bardzo miło, jeśli po odbiorze nagrody/upominku uwiecznicie w zaciszu domowym tę zwycięską chwilę i podeślecie nam swoje zdjęcie z nagrodami, tak abyśmy mogli je opublikować na naszej stronie www oraz facebook i zachęcić do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nasze LGD.

Nagrody i upominki można odbierać w siedzibie biura LGD (ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin) od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 7:00-15:00

Zapraszamy!

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu oraz Rozdziałem IV Regulaminu Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w związku z przeprowadzonymi naborami wniosków nr I/RPO/EFRR/2020 i II/RPO/EFRR/2020 o powierzenie grantów w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie tematycznym:
wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak
i oferty poprzez:
a. rozbudowę przedsiębiorstwa,
b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek odpowiednio dla naboru nr I/RPO/EFRR/2020 – nowych produktów/usług i dla naboru nr II/RPO/EFRR/2020 - ulepszonych produktów/usług,
zwołuje się posiedzenie Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Rypinie

 Szanowni Państwo

z uwagi na złożoność i obszerność dokumentacji jaka wpłynęła w wyniku przeprowadzonych naborów wniosków I/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług oraz II/RPO/EFRR/2020 - wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów/usług, ograniczone możliwości kadrowe w zakresie weryfikacji, konieczność skorzystania z ekspertów zewnętrznych jak również utrudnione i nieprzewidywalne warunki związane z sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, iż 60-dniowy termin na dokonanie oceny i wyboru projektów w ramach niniejszych naborów zostaje wydłużony o 30 dni kalendarzowych.
Tym samym termin dokonania wyboru projektów do dofinansowania wyznacza się do dnia 19 listopada br.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Spotkania dotyczyć będą Funduszu wsparcia inwestycyjnego COVID-19:

 

Można aplikować w ramach schematu 1:
wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

Lub w ramach Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Głównym kryterium jest spadek dochodu (nie przychodu) w dwóch zamkniętych miesiącach poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu z tymi samymi miesiącami w 2019 roku(czyli: lipiec+ sierpień 2020 w porównaniu do lipiec + sierpień 2019 lub sierpień + wrzesień 2020 do sierpień + wrzesień 2019) . Minimalny spadek jaki daje możliwość złożenia wniosku to 25%.

 

Poniżej harmonogram spotkań online z przedsiębiorcami w konkretnych powiatach:

13 października godz. 10 – powiat świecki

15 października godz. 10 – powiat żniński

15 października godz. 12 – powiat rypiński

16 października godz. 10 – powiat nakielski

19 października godz. 10 – powiat wąbrzeski

19 października godz. 12 – powiat mogileński

20 października godz. 10 – powiat radziejowski

 

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pomocą: https://events.technopark.org.pl/

Link do spotkania będzie wysyłany po zarejestrowaniu

 

Szczegóły na stronie:

https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/

 

 

  
 
!!! WYNIKI !!!
 
W I kategorii wiekowej tj. klasa 0-1
 
I Aleksandra Foksińska, praca nr 5, Radziki Duże
II Hubert Kacper Jaranowski, praca nr 2, Starorypin Prywatny
III Marcel Wiśniewski, praca nr 4, Kowalki
 
W II kategorii wiekowej tj. klasa 2-4
 
I Anna Pusa, praca nr 16, Sosnowo
II Wiktoria Paczkowska, praca nr 15, Rypin
III Karolina Błaszkiewicz, praca nr 3, Starorypin Rządowy
 
W III kategorii wiekowej tj. klasa 5-6
 
I Nadia Lemańska, praca nr 17, Czumsk Duży
II Roksana Skrobuszewska, praca nr 16, Sosnowo
III Konrad Rybka, praca nr 9, Rypałki Prywatne
 
W IV kategorii wiekowej tj. klasa 7-8
 
I Hanna Brokos, praca nr 5, Kowalki
II Oliwia Lewandowska, praca nr 7, Iwany
III Julia Skrobuszewska, praca nr 4, Sosnowo
 
Gratulujemy!
 
 
Pod linkiem prezentujemy zwycięskie prace.
Uczestnikom marzy się studio tańca, stadnina koni, mini zoo, lodowisko......a to wszystko oczywiście z funduszy unijnych😉

Tak jak wspominaliśmy, dodatkową nagrodą będzie publikacja prac w specjalnie wydanym kalendarzu na rok 2021 - zlecenie do drukarni już wysłane💪💪

link do prac:

https://drive.google.com/drive/folders/1MzmY4O1cDoJo4SS_ljDJ33e5k6WGszk1?usp=sharing

 

 

 

Rypin, 19.09.2020 r.

 

 

Zawiadomienie

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – podjęcie uchwał.
8. Udzielenie członkom organów Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019 – podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
-/ /-
Dariusz Kolczyński