Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt kryteriów wyboru operacji, które będą stosowane w procesie oceny i wyboru operacji finansowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), komponent Wdrażanie LSR.

Wsparcie w ramach PS WPR na lata 2023-2027 będzie realizowane w ramach dówch celów określonych w LSR oraz przypisanych im przedsięwzięć:

Cel 1. Wzrost poziomu przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjał obszaru LSR -realizacja celu przyczyni się do dalszego rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, poprzez wsparcie przy zakładaniu i rozwoju działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie 1.1 Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne - w ramach przedsięwzięcia zaoferujemy wsparcie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Ponadto preferowane będą działania związane z ochroną środowiska i klimatu a także w ujęciu podmiotowym premiowane będą operacje realizowane przez osoby młode do 25 r.ż. w tym przez kobiety.

Przedsięwzięcie 1.2 Rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej - w ramach przedsięwzięcia zaoferujemy wsparcie dla osób zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Ponadto preferowane będą działania związane z ochroną środowiska i klimatu a także w ujęciu podmiotowym premiowane będą operacje realizowane przez osoby młode do 25 r.ż. w tym przez kobiety.

Cel 2. Rozwój gospodarki i turystyki dobrzyńskiej – realizacja tego celu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru.

Przedsięwzięcie 2.1 Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia: gospodarstw agroturystycznych lub zagród edukacyjnych - w ramach przedsięwzięcia pomożemy w rozwijaniu pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz związanych z ochroną środowiska i klimatu. Wesprzemy powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, których oferta turystyczna, edukacyjna wpłynie na poznawanie regionu, będzie wpływać na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów, a także przyczyni się do promowania lokalnego dziedzictwa (historycznego, kulturowego i przyrodniczego).

Przedsięwzięcie 2.2 Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej - w ramach przedsięwzięcia będą realizowane inwestycje w infrastrukturę przeznaczoną do poprawy atrakcyjności i estetyki obszaru, które jednocześnie będą służyć do aktywności i rekreacji mieszkańców i turystów.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami oraz o ich analizę i zgłaszanie do nas uwag lub propozycji zmian np. danego kryterium, uzasadnienia czy też ilości przyznanych punktów, na załączonym formularzu.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza Karty uwag poprzez wysłanie wypełnionego dokumentu na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie go osobiście do biura LGD: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin, w godzinach pracy biura  (od pn. do pt. w godz. 07:00-15:00) do dnia 19.02.2024 r. (włącznie).

POBIERZ: Kryteria konsultacyjne

POBIERZ: Karta uwag

 

 

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji projekt kryteriów wyboru projektów objętych grantem, które będa stosowane w realizowanych przez LGD projektach grantowych finansowanych z  Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 dla priorytetu FEKP.07 Fundusze europejskie na rozwój lokalny.

Projekt bez nazwy

Wszystkie osoby, które chcą być na bieżąco z naszymi działaniami - wiedzieć kiedy będa odbywały się nabory wniosków, prowadzone będą szkolenia czy kiedy będziemy organizować wydarzenia kulturalne lub sportowe w ramach promocji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 - zapraszamy do zapisywania sie na nasz Newsletter. Gwarantujemy przesyłanie tylko merytorycznych treści związanych z działaniami LGD wynikającymi z wdrażania LSR na lata 2021-2027.

Żeby się zapisać, należy z poziomu strony startowej kliknąć na ikonkę "Newsletter" z prawej strony Menu tematycznego, bądź z poziomu niniejszego artykułu klikając w link https://newsletter-lgd-gdrp-01888.grwebsite.pl/

Regulamin usługi Newsletter

 

1
Szanowni Państwo,
z ogromną radością publikujemy rozstrzygnięcie naszego konkursu. Łącznie wpłynęło 76 zdjęć. W ramach poszczególnych kategorii:
Krajobraz - 26 zdjęć
Zwierzęta - 20 zdjęć
Rośliny - 15 zdjęć
Zabytki - 15 zdjęć.
 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zaprasza wszystkie podmioty, które brały udział w działaniach związanych z wdrażaniem LSR tj. w naborach wniosków, wydarzeniach o charakterze promocyjno-informacyjnym, punktach konsultacyjnych, szkoleniach itp. do wzięcia udziału w badaniu oceny jakości i trafności środków przekazu w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych i doradczych.

Zależy nam, aby przekazywane przez nas informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania docierały do jak największego grona potencjalnych wnioskodawców oraz aby były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego obszaru.

Wypełnione przez Państwa ankiety będą dla nas doskonałą wskazówką i podpowiedzią co jeszcze możemy usprawnić aby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały jeszcze bardziej Państwa potrzebom.

Informujemy, iż ankiety dotyczące ww. badania są anonimowe i dostępne w wersji papierowej w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.elgd.pl

Zapraszamy do udziału w badaniu.

ANKIETY LGD:

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VwTzYoWLcdKgJeh-Mi6QLXYJKgvGxn3b5DZ_Ru1cgv2DUQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji

Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03OqKeyD8U-mp3Pq1FdR8U0T3wECV4nL_ae-PCdn5xVhOZQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura LGD

 

Rypin, 05.12.2023 r

 

Zawiadomienie

 

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18.12.2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Świetlicy wiejskiej w Skrwilnie, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania – podjęcie uchwały.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
  5. Wybór Zarządu na nową kadencję 2023-2027 – podjęcie uchwały.
  6. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027 – podjęcie uchwały.
  7. Wybór Rady Stowarzyszenia na nową kadencję 2023-2027 – podjęcie uchwały.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na ważność podejmowanych spraw bardzo prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu.

 

 Z poważaniem

  Dariusz Kolczyński

-/ /-

Prezes Zarządu

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”