Z uwagi na możliwość uzyskania dodatkowych środków, które zwiększą alokację na nabór i tym samym Państwa szanse na uzyskanie dofinansowania, termin ogłoszenia niestety ulegnie przesunięciu.
Wstępnie planujemy konkurs ogłosić we wrześniu, informacje będziemy aktualizować na bieżąco, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na facebook 2429746 1280

Uwaga mieszkańcy powiatu rypińskiego! Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w cyklu spotkań informacyjno - konsultacyjnych dotyczących wdrażania projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, w ramach którego w ostatnich latach realizowany jest szereg projektów aktywizujących i animujących społeczność lokalną. Podczas oferowanych spotkań krótko przedstawimy Państwu spektrum działań projektowych (przykłady, dobre praktyki itp.) a w ramach części animacyjnej, pod okiem naszej wspaniałej, lokalnej artystki – Pani Karoliny Meler, prowadzącej w Wąpielsku pracownię ceramiczną Melerart, będziecie mogli Państwo własnoręcznie wykonać i ozdobić przedmioty z gliny: filiżankę z talerzykiem, kubek, ceramiczną osłonkę na doniczkę oraz stojącego aniołka.
W trakcie spotkań zapewniamy serwis kawowy i obiad.
Zapisów można dokonywać telefonicznie pod nr telefonów: 505 759 320, 572 352 797, mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5a w Rypinie.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

 

DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Zgoda na publikację

 

Działanie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

 

Informujemy iż na dzień 8 lipca 2021 r. na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5a, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr XII/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) – typ 1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – typ 1f)).

 

Informujemy tegorocznych absolwentów szkół średnich o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. Tegoroczna wartość stypendium wynosi 7.000 zł. Stypendium jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XX edycji PSP w II segmencie musisz:

• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r.,

• osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz sam stosując następujący algorytm),

• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.960,00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

• zamieszkiwać od co najmniej 2 lat teren obszaru LGD (w gminie: Wąpielsk, Skrwilno, Brzuze, Rogowo, Rypin bądź w mieście Rypin).

posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 505 759 320 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Informujemy iż na dzień 23 czerwca 2021 r. na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr X/RPO/EFS/2021 (Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej– typ 2c).

Informujemy iż na dzień 14 czerwca 2021 r.  na godz. 13.00 w siedzibie biura LGD przy ul. Koszarowej 3/5, 87-500 Rypin zostało zwołane posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o powierzenie grantów nr XI/RPO/EFS/2021 (Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – typ 1e)