„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

”Organizacja wyjazdu studyjnego do Niemiec i Austrii – miejsca chowu ryb słodkowodnych i przetwórstwa rolno-spożywczego w celu poznania dobrych praktyk rozwoju przedsiębiorczości, bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego, oraz wydanie materiałów promocyjnych” to operacja polegająca na organizacji wyjazdu studyjnego. Uczestnikami wyjazdu będzie 46 osób (min. mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Rady LGD, członkowie Stowarzyszenia) z obszaru działania trzech partnerskich lokalnych grup działania, które podpisały umowę partnerską na realizację tej operacji w dniu 03.01.2020 r.

W ramach projektu przewidziano organizację wizyty studyjnej do Niemiec i Austrii. W programie zaplanowano m.in.: spotkanie z przedstawicielami lokalnych mleczarni, hodowców karpia, wizytę w muzeum rybołówstwa, zwiedzanie Krainy Tysiąca Stawów oraz zwiedzanie Waldland.

Uzupełnieniem projektu będzie opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych. W skład tego zadania wchodzi: 100 szt. kurtek soffshelowych i 100 szt. plecaków. Za tą część zadania odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zaplanowało w ramach materiałów promocyjnych zakup: regionalnego stroju ludowego (komplet: stój damski i męski; manekiny pełno postaciowe do ekspozycji stacjonarnej regionalnego stroju ludowego (komplet: manekin damski i manekin męski), para dobrzyńska wykonana z plastycznej masy ceramicznej na desce w ilości 120 sztuk.

Oferta wyjazdu będzie skierowana do wąskiego grona odbiorców, którzy mają potencjał i chęć zmiany otoczenia, w którym żyją na lepsze i atrakcyjniejsze dla mieszkańców i turystów. Co ważniejsze bezkosztowy charakter uczestnictwa w wyjeździe to niecodzienna sytuacja, która ma na celu propagowanie dobrych przykładów w inwestycję w lokalne zasoby i rozwój przedsiębiorczości na terenie lokalnych strategii rozwoju.

Projekt współpracy będzie miał wpływ na zachowanie dziedzictwa lokalnego, ponieważ po pierwsze ideą wyjazdu studyjnego jest szukanie wzorców i realnych zastosowań lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturalnego do harmonijnego rozwoju małych społeczności. Po drugie wśród materiałów promocyjnych będą stroje ludowe, które między innymi pozwolą na uchronienie od zapomnienia szeroko pojętego dziedzictwa lokalnego, w tym obyczajów i folkloru przodków zamieszkujących obszar ziem dobrzyńskich. Z kolei wykorzystanie potencjału przestrzeni turystycznej, jak i popytu na produkty/usługi oferowane przez podmioty (lokalne firmy, rolników, NGO itd.) z danego obszaru, w dłuższej perspektywie czasowej będzie miało swoje bezpośrednie przełożenie w rozwoju przedsiębiorczości na danym obszarze i stanie się szansą do powstawania nowych podmiotów oraz dalszego rozwoju podmiotów już istniejących na danym obszarze, które mogłyby pracować nad poszerzeniem lub udoskonaleniem swojej dotychczasowej oferty produktowej/usługowej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy projektu:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

2. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

3. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”