KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

przez

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z siedzibą w Rypinie, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin;

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” można kontaktować się pod nr tel. 572 352 797 lub  za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.   W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:

-    prawo dostępu do treści swoich danych;

-    prawo do sprostowania danych;

-    prawo do usunięcia danych;

-    ograniczenia przetwarzania danych;

-  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO.

8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD.

9.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Aktualizacja

 

Dodano pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA:

RODO klauzule 19.2

RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2

RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2