IMG 20170208 130825W dniach 08 lutego i 20 lutego odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie tworzenia przedsiębiorstw przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PLAKAT

Rypin 28.11.2016

Spotkania

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań aktywizacyjnych dla przedstawicieli grup defaworyzowanych z uwagi na utrudniony dostęp do rynku pracy.

Spotkania

Zapraszamy na kolejne wrześniowe spotkania podczas, których będziemy dalej odkrywali pełnię smaku Funduszy Europejskich

Rozklad

Kawiarenka

W ostatni piątek lipca tj. 29.07.2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyła się I edycja Warsztatów Współpracy Trójsektorowej mających na celu zaprezentowanie możliwości wsparcia realizacji projektów z funduszy europejskich.

cosStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców zainteresowanych tematem pozyskania funduszy unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na I edycję Warsztatów Trójsektorowych. Spotkanie odbędzie się dnia 29.07.2016 roku o godzinie 14oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4.