KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

przez

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

 

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób prawnych w związku z pojęciem danych osobowych iw sprawie swobodnego stosowania takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod numerem telefonu 572352797 lub w siedzibie administratora w każdej sprawie, która kontroluje dane oraz zarządza z prawem.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z działalnością statutową administratora, wykonanie umów na podstawie art. 6 lit. B oraz w innych przypadkach korzystania z wyrażonej zgody w myśl art. 6 lit. A.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być odpowiedzialne za instytucje lub podmiotom w celu wykonania obowiązku ciążącego na administratorze lub realizacji celu statutowego. Przekazanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych lub umów.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do realizacji celów statutowych oraz wykonanie umów lub do cofnięcia zgody. Można korzystać z okresu korzystania z prawa.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymagane, aby spełnić wymogi umowy zawartej z administratorem. Konsekwencja niepodania danych osobowych jest możliwością wykonania umowy oraz innych celów statutowych administratora.
7. W związku z tym, że dane osobowe posiada Pani/Pan:
a) Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskiwanie kopii.
b) Prawo do sprostowania danych osobowych.
c) Prawo do zniszczenia danych osobowych.
d) Prawo do przenoszenia danych.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
f) Prawo do przeciwdziałania przetwarzaniu danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na transmisję danych osobowych
9. W przypadku, gdy Pani/Pan dotyczy, że dane osobowe są niezgodne z prawem lub w celu innym niż zbierane, przysługuje prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Aktualizacja

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodano pliki do pobrania

 

PLIKI DO POBRANIA:

RODO podstawowe 19.2

RODO zasadowe DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2

RODO podstawowe DO LISTÓW OBECNOŚCI 19.2

 

- Klauzula działania promocyjnego LGD

Klauzula udziału  LGD