Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do artykułów odnoszących się do obowiązków wnioskodawców i beneficjentów w zakresie informacji i promocji wraz z plikami logotypów do pobrania.

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Pliki do pobrania:

Logo LGD

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Pliki do pobrania:

Księga wizualizacji i logotypy

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Pliki do pobrania:

Zasady promowania projektu