„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 30 sierpnia 2022 r. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu, wydruku i dostawie do siedziby biura Zamawiającego terminarzy A5 na 2023 rok.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres biura: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin

Pełna treśc zapytania do pobrania:

Rozeznanie rynku dot. opracowania, wydruku i dostawy terminarzy na 2023 rok - PDF

Rozeznanie rynku dot. opracowania, wydruku i dostawy terminarzy na 2023 rok - DOC

a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oferty można składać do 18 sierpnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe i formularz oferty do pobrania  - TUTAJ

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 2 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z dwóch gmin/miasta należących do obszaru LGD –  Gmina Brzuze, Miasto Rypin.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121813

 26 sierpnia 2022 r. ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu 4 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na organizacji i realizacji jednodniowej wizyty studyjnej o tematyce kulinarno-turystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przygotowaniu na terenie mobilnego stoiska punktu informacyjnego LGD atrakcji/animacji dla dzieci i młodzieży (6 lokalizacji na terenie powiatu rypińskiego)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

Oferty można składać do 27 kwietnia 2022 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

04 maja 2022 r. - ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w formie merytoryczno-warsztatowej wraz z zapewnieniem usługi cateringowej, dla pracowników biura LGD z zakresu weryfikacji prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia w trybach zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/96058 

Oferty można składać do 8 marca 2022 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

11 marca 2022 r. ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD oraz opracowaniu raportu podsumowującego warsztaty, który będzie stanowił element obowiązkowej ewaluacji działań LGD (zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89615

Oferty można składać do 01 lutego 2022 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

03.02.2022 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 szkoleń w formie merytoryczno-warsztatowej wraz zapewnieniem usługi cateringowej z zakresu zasad przyznawania wsparcia i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76099 


Oferty można składać do 3 listopada 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

12 listopada 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27 września 2021 r. oferty cenowej na dostawę do siedziby biura Zamawiającego (Rypin, ul. Koszarowa 3/5A) materiałów biurowych wg załączonej specyfikacji.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres biura: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin

Treść zapytania do pobrania:

Rozeznanie rynku - dostawa materiałów biurowych