Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w kontekście wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/179405 

Oferty można składać do 16 listopada 2023 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

17 LISTOPADA 2023 R. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji i realizacji dwudniowej wizyty studyjnej szlakiem warmińsko – mazurskich miast posiadających status Cittaslow

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172921 

Oferty można składać do 22 września 2023 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

25 września 2023 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 11 sierpnia 2023 r. oferty cenowej na stworzenie multimedialnej mapy służącej promocji LSR na zasadzie wirtualnego spaceru po obszarze LSR.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres biura: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin

Pełna treśc zapytania do pobrania:

Rozeznanie rynku dot. stworzenia multimedialnej mapy służącej promocji LSR na zasadzie wirtualnego spaceru po obszarze LSR - PDF

Rozeznanie rynku dot. stworzenia multimedialnej mapy służącej promocji LSR na zasadzie wirtualnego spaceru po obszarze LSR - DOC

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147455 

Oferty można składać do 1 marca 2023 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

3 marca 2023 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym na temat realizacji LSR i działań LGD oraz opracowaniu raportu podsumowującego warsztaty, który będzie stanowił element obowiązkowej ewaluacji działań LGD (zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141850

 

Oferty można składać do 20 stycznia 2023 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

 1 lutego 2023 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (edycja II)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/128453 

Oferty można składać do 7 października 2022 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

11 października 2022 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:
przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127914 

Oferty można składać do 4 października 2022 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

11 października 2022 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 30 sierpnia 2022 r. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu, wydruku i dostawie do siedziby biura Zamawiającego terminarzy A5 na 2023 rok.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres biura: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin

Pełna treśc zapytania do pobrania:

Rozeznanie rynku dot. opracowania, wydruku i dostawy terminarzy na 2023 rok - PDF

Rozeznanie rynku dot. opracowania, wydruku i dostawy terminarzy na 2023 rok - DOC

a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oferty można składać do 18 sierpnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe i formularz oferty do pobrania  - TUTAJ

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 2 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z dwóch gmin/miasta należących do obszaru LGD –  Gmina Brzuze, Miasto Rypin.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121813

 26 sierpnia 2022 r. ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY