„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 27 września 2021 r. oferty cenowej na dostawę do siedziby biura Zamawiającego (Rypin, ul. Koszarowa 3/5A) materiałów biurowych wg załączonej specyfikacji.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres biura: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin

Treść zapytania do pobrania:

Rozeznanie rynku - dostawa materiałów biurowych 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 9 września 2021 r. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu, wydruku i dostawie do siedziby biura Zamawiającego terminarzy A5 na 2022 rok. 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres biura: ul. Koszarowa 3/5A, 87-500 Rypin

Pełna treśc zapytania do pobrania:

Rozeznanie rynku dot. opracowania, wydruku i dostawy terminarzy na 2022 rok.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (edycja IV)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67306 

Oferty można składać do 10 września 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

15 września 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18 sierpnia 2021 r. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na organizacji i realizacji jednodniowej wizyty studyjnej o tematyce kulinarno-turystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (edycja III)

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60404

 

Oferty można składać do 28 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

4 sierpnia 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59200


Oferty można składać do 21 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

22 lipca 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:


wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu 6 spotkań informacyjno - konsultacyjnych z elementami animacji, mających na celu przybliżenie tematyki w zakresie lokalnych inicjatyw integrujących i animujących społeczność w związku z realizacją projektu grantowego LGD w ramach Osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58548

Oferty można składać do 16 lipca 2021 r. na zasadach i w formie opisanej w opublikowanym zapytaniu.

 

19 lipca 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 15 lipca 2021 r. oferty cenowej na realizację usługi polegającej na organizacji i realizacji jednodniowej wizyty studyjnej o tematyce kulinarno-turystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rypin, 07.07.2021 r. 

 

Rozeznanie rynku
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 14
lipca 2021 r. oferty na:

OPRACOWANIE, WYDRUK I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ULOTEK I BROSZUR

Informujemy o możliwości ubiegania się o realizację zamówienia polegającego na:

organizacji, koordynacji i przeprowadzeniu 3 imprez promujących Lokalną Strategię Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin dobrzyńskich Region Północ” oraz „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” w formie imprez plenerowych, po jednej imprezie na terenie każdej z trzech gmin należących do obszaru LGD –  Gmina Rypin, Gmina Rogowo i Gmina Skrwilno.


Treść zapytania ofertowego została opublikowana w Bazie Konkurencyjności i jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56949

 15 lipca 2021 r. - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY