Rypin, 20.04.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

ROZEZNANIE RYNKU

 Opis przedmiotu zamówienia: Namiot Wystawienniczy

Rypin, 19.04.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

ROZEZNANIE RYNKU

 Opis przedmiotu zamówienia: Tusze i tonery

Rypin, 11.04.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10

87-500 Rypin

ROZEZNANIE RYNKU

 Opis przedmiotu zamówienia: Materiały biurowe

Rypin, 27.02.2017 r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

wykonania i dostawy Roll-up

Rypin, 16.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 23.02.2017r. oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych dla 2 pracowników biura wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych - w szczególności ocena formalna wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych

Rypin, 30.01.2017r.

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

usługi cateringowej wraz z transportem

podczas szkolenia w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach podejmowania działalności gospodarczej 

Rypin, 25.01.2017r.


„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

dostawy gabloty informacyjnej

Rypin, 28.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 04.01.2017r. oferty na:


Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rypin, 22.12.2016r.

  „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10 87-500 Rypin

zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

dostawy serwisu kawowego na 6 osób - 12 elementowego

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 10.10.2016r. oferty na:

usługę cateringową wraz z transportem do siedziby Stowarzyszenia podczas szkoleń realizowanych zgodnie z Planem Szkoleń, będącym Załącznikiem nr 7 do umowy nr. 00017/UM0240017/15 z dnia 19 maja 2016r. obejmującą: