do pobrania:

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU "STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC" NA LATA 2016-2023

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 10.07.2023 r. - (Data opublikowania: 31.08.20223 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 10.07.2023 r. - (Data opublikowania: 13.07.20223 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 01.04.2022 r. - (Data opublikowania: 24.05.2022 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 07.03.2022 r. (Data opublikowania: 16.04.2022 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 13.10.2021 r. - (Data opublikowania: 17.11.2021 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 21.09.2020 r. - (Data opublikowania: 19.10.2020 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 27.01.2020 r. (Data opublikowania: 17.02.2020 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 21.10.2019 r. - (Data opublikowania: 5.12.2019 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 11.04.2019

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 08.03.2019

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 29.10.2018

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 23.07.2018

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 29.03.2018

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 30.06.2017

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 24.10.2016

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 15.07.2016

Lokalna Strategia Rozwoju

 

ANKIETA MONITORUJĄCA

Ankieta monitorująca - Wersja aktualna

Ankieta monitorująca 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA POSZCZGÓLNE LATA WDRAŻANIA LSR 

 

Harmonogram realizacji Planu Komuniacji w 2023 r-  (Data opublikowania: 08.12.2022 r.)  

Harmonogram realizacji Planu Komuniacji w 2022 r. -  aktualizacja (Data opublikowania: 10.11.2022 r.)  

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2022 r. - (Data opublikowania: 17.12.2021 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2021 r. - aktualizacja (Data opublikowania: 30.06.2021 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2021 r. - (Data opublikowania: 08.01.2021 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2020 r - aktualizacja (Data opublikowania 17.12.2020 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2020 r - aktualizacja (Data opublikowania 30.09.2020 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2020 r - aktualizacja (Data opublikowania 17.07.2020 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2020 r. - (Data opublikowania: 17.12.2019 r.)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2019 r. - aktualizacja maj

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2019 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w 2017 r.

Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji w 2016 r.

REGULAMIN PRACY BIURA LGD

Regulamin z dnia 03-11-2016

Regulamin z dnia 18-04-2016

ANKIETY LGD

ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VwTzYoWLcdKgJeh-Mi6QLXYJKgvGxn3b5DZ_Ru1cgv2DUQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji

Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura

- Wersja online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03OqKeyD8U-mp3Pq1FdR8U0T3wECV4nL_ae-PCdn5xVhOZQ/viewform?usp=sf_link

- Werjsa do pobrania - Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura LGD

 

 

Ewaluacja zewnętrzna realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"

RAPORT Z EWALUACJI LSR (Data opublikowania: 31.01.2023 r.)