Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021 - 2027

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU "STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC" NA LATA 2021-2027

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 07.08.2023 r.(Data opublikowania: 08.08.20223 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 05.06.2023 r. - (Data opublikowania: 06.06.20223 r.)

 

Od poniedziałku 20.06.2022 r. ruszyły spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju. Dotychczas spotkaliśmy się z Państwem w Sadłowie (gm . Rypin) i Skrwilnie a dziś jesteśmy w Brzuzem. Dziękujemy wszystkim przybyłym za ich cenne uwagi i pomysły. Wszystkie zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu finalnego dokumentu. Przed nami jeszcze spotkania w Gminach: Wąpielsk, Rogowo i miasto Rypin - zapraszamy!

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w tych spotkaniach, przedstawili swoje obserwacje i propozycje w zakresie wizji rozwoju naszego obszaru. O dalszych działaniach i ich efektach będziemy informować na bieżąco.

W dniu 14.06.2022 r. Prezes Zarządu LGD, Dariusz Kolczyński oraz Wiceprezes Zarządu LGD, Dariusz Trojakowski, podpisałi, w imieniu  "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, umowę o przyznaniu pomocy nr 00030-6934-UM020032/22 na działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartośc dofinansowania wynosi 74 000,00 zł. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju) zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

2022 06 14 umowy lgd prow fot szymon zdziebo 021

 2022 06 14 umowy lgd prow fot szymon zdziebo 022

Zdjęcia: https://www.kujawsko-pomorskie.pl

Do pobrania: 

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR