Oficjalnie - MAMY TO👌💪

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym 12 grudnia 2023 roku przedstawiciele zarządu LGD podpisali umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. To nasz wspólnie opracowany dokument, wyznacznik na najbliższe lata.
Przed nami nowy okres programowania, nowe zasady, wyzwania ale również szanse i możliwości.
Więcej szczegółów niebawem.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021 - 2027

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU "STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC" NA LATA 2021-2027

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 07.08.2023 r.(Data opublikowania: 08.08.20223 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona 05.06.2023 r. - (Data opublikowania: 06.06.20223 r.)

 

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w tych spotkaniach, przedstawili swoje obserwacje i propozycje w zakresie wizji rozwoju naszego obszaru. O dalszych działaniach i ich efektach będziemy informować na bieżąco.

Od poniedziałku 20.06.2022 r. ruszyły spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju. Dotychczas spotkaliśmy się z Państwem w Sadłowie (gm . Rypin) i Skrwilnie a dziś jesteśmy w Brzuzem. Dziękujemy wszystkim przybyłym za ich cenne uwagi i pomysły. Wszystkie zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu finalnego dokumentu. Przed nami jeszcze spotkania w Gminach: Wąpielsk, Rogowo i miasto Rypin - zapraszamy!