W dniu 19 maja 2016 r. Prezes Zarządu Dariusz Kolczyński i Wiceprezes Zarządu Andrzej Jankowski podpisali umowę nr 00017-6933-UM0240017/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Aneks nr. 1 zawarty w dniu 08.09.2016 r.

Załączniki do Aneksu nr. 1

Aneks nr. 2 zawarty w dniu 10.01.2017 r.

Załączniki do Aneksu nr. 2

Aneks nr 3 zawarty w dniu 13.06.2017 r.

Aneks nr 4 zawarty w dniu 29.03.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 4

Aneks nr 5 zawarty w dniu 27.04.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 5

Aneks nr 6 zawarty w dniu 19.10.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 6

Aneks nr 7 zawarty w dniu 30.10.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 7

Aneks nr 8 zawarty w dniu 12.12.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 8

Aneks nr 9 zawarty w dniu 04.02.2019 r.

Aneks nr 10 zawarty w dniu 18.04.2019 r.

Załączniki do Aneksu nr 10

Aneks nr 11 zawarty w dniu 13.06.2019 r.

Załączniki do Aneksu nr 11

Aneks nr 12 zawarty w dniu 29.11.2019 r. - (Data opublikowania: 2019-12-04)

Załączniki do Aneksu nr 12 - (Data opublikowania: 2019-12-04)

Aneks nr 13 zawarty w dniu 13.02.2020 r. - (Data opublikowania: 2020-02-17)

Załączniki do Aneksu nr 13 - (Data opublikowania: 2020-02-17)

Aneks nr 14 zawarty w dniu 27.05.2020 r. - (Data opublikowania: 2020-06-03)

Załączniki do Aneksu nr 14 - (Data opublikowania: 2020-06-03)

Aneks nr 15 zawarty w dniu 07.08.2020 r.- (Data opublikowania: 2020-08-12)

Aneks nr 16 zawarty w dniu 20.05.2021 r.. - (Data opublikowania: 2021-05-31)

Załączniki do Aneksu nr 16  -(Data opublikowania: 2021-05-31)

Aneks nr 17 zawarty w dniu 10.11.2021 r..    - (Data opublikowania: 2021-11-17)

Załączniki do Aneksu nr 17  -(Data opublikowania: 2021-11-17) 

Aneks nr 18 zawarty w dniu 14.04.2022 r..  - (Data opublikowania: 2022-04-16)

Załączniki do Aneksu nr 18  -(Data opublikowania: 2022-04-16)

Załączniki do Aneksu nr 19  -(Data opublikowania: 2023-05-12)

Aneks nr 20 zawarty w dniu 11.07.2023 r.  - (Data opublikowania: 2023-07-13)

Załączniki do Aneksu nr 20  -(Data opublikowania: 2023-07-13)

Aneks nr 21 zawarty w dniu 13.05.2024 r.  - (Data opublikowania: 2024-05-24)

Umowa ramowa

 

Załączniki do umowy ramowej z dnia 19 maja 2016 r:

Załącznik nr 1 - LSR

Załącznik nr 2 - Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Załącznik nr 3 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Załącznik nr 4 - Regulamin organu decyzyjnego

Załącznik nr 5 - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 6 - Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD 

Załącznik nr 7 - Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Załącznik nr 8 - Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 9 - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

 

Sposób wykorzystania środków w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"

Sposób wykorzystania środków KBIA.pdf

Sposób wykorzystania środków KBIA.pdf

Sposób wykorzystania środków KBIA stan na 31.12.2019 r.pdf - (Data opublikowania: 2020-01-31)