W dniu 19 maja 2016 r. Prezes Zarządu Dariusz Kolczyński i Wiceprezes Zarządu Andrzej Jankowski podpisali umowę nr 00017-6933-UM0240017/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Aneks nr. 1 zawarty w dniu 08.09.2016 r.

Załączniki do Aneksu nr. 1

Aneks nr. 2 zawarty w dniu 17.01.2017 r.

Załączniki do Aneksu nr. 2

Aneks nr 3 zawarty w dniu 13.06.2017 r.

Aneks nr 4 zawarty w dniu 29.03.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 4

Aneks nr 5 zawarty w dniu 27.04.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 5

Aneks nr 6 zawarty w dniu 19.10.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 6

Aneks nr 7 zawarty w dniu 30.10.2018 r.

Załączniki do Aneksu nr 7

Umowa ramowa

 

Załączniki do umowy ramowej z dnia 19 maja 2016 r:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Sposób wykorzystania środków w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"

Sposób wykorzystania środków KBIA.pdf