Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji nt. możliwości uzyskania finansowego wsparcia w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu rypińskiego na lata 2016-2023.

Biuro LGD dostępne jest dla interesantów w poniedziałki i środy w godz. 8.00-12.00.