„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Rypin, dnia 24.06.2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020

 

 

 

Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków: 08.07.2019r. - 24.07.2019r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: ryczałt (premia)

Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

 

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu na Liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru - 17 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1.700.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”: www.elgd.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  www.elgd.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

 28.062019 r. UWAGA! dokonano zmiany załacznika nr 6 - wcześniej błędnie załączono formularz biznesplanu. Po zmianie załącznik nr 6 stanowi Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Załączniki do ogłoszenia:

1. cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników

2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

3. kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

4. obowiązyjące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia

5. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

6. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

7. biznesplan

          7.1 biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

          7.2 informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

8. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

         8.1 wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

         8.2. informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

         8.3. informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

9. wzór formularza wniosku o płatność

         9.1. instrukcja wypełniania wniosku o płatność

         9.2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej sprawozdanie z realizacji biznesplanu

         9.3 sprawozdanie z realizacji biznesplanu

         9.4 informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu


10. regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

11. RODO – klauzule