Dotyczy możliwości korzystania z usług doradczych biura LGD w zakresie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naborów I/RPO/EFRR/2020 i II/RPO/EFRR/2020 - granty dla mikro i małych przedsiębiorstw
 
Z uwagi na duże zainteresowanie grantami i liczne prośby o konsultacje dokumentacji aplikacyjnej przypominamy, iż zgodnie z § 2 ust 6  dokumentu Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” (załącznik nr 14 do obu ogłoszeń o naborze) - "Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w Biurze LGD zaleca się uprzednie telefoniczne ustalenie terminu. Od momentu ogłoszenia informacji o naborze do zakończenia naboru wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu doradztwa z pracownikiem biura"
 
Powyższy wymóg konieczny jest także ze względu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego tj. uniknięcia sytuacji, że w tym samym czasie w biurze będzie znajdowała się taka liczba osób, która  uniemożliwi zachowanie dystansu społecznego.
 
Ponadto przypominamy, że konsultacje na zasadzie zadania konkretnych pytań mogą się także odbywać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail -  zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji z biurem.